เสนอกฎหมายจราจร

เสนอกฎหมายจราจร

third1996 เมื่อ 31 พ.ค. 2554

เป็นข้อๆนะครับ

1.ควรมีกฎหมายปรับที่แรงขึ้นของผู้ที่ไม่มีใบขับขี่จักรยานยนต์ เช่น เยาวชนที่ขับขี่จักรยานยนต์ เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับการอบรมในการขับขี่มาก่อน ก่อให้เกิดปัญหาจราจร โดยแนะนำให้ปรับตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป หากเยาวชนนั้นไม่มีให้เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายไปที่บ้านและให้ผู้ปกครองนำเยาวชนคนนั้นมาเสียค่าปรับและลงชื่อ

2. เพิ่มกฎหมายผู้ข้ามทางม้าลาย ผมอยากให้มีกฎหมายให้ผู้ขับขี่หยุดรถแก่คนข้ามทางม้าลาย เพราะในปัจจุบัน ถึงแม้จะข้ามถนนก็มีความเสี่ยงเพราะผู้ขับรถยนต์ไม่ชะลอหรือหยุดให้ โดยปรับ 500 บาทขึ้นไป

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

Y@H@'s picture

   ขอเสนอความเห็นสักนิดนะครับ กรณีความผิดในการฝ่าฝืน พรบ จราจร นั้นเป็น ความผิดเพราะกฎหมายกำหนดว่ามันเป็นความผิด(mala prohibita)  ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวโยงกับศีลธรรมเลย จึงทำให้เกิดการฝ่าฝืนกันอย่างมาก เพราะเราไม่รู้สึกว่าการฝ่าฝืนเป็นความผิดมากนัก ซึ่งต่างกับความผิดในตัวเอง (mala inse) เช่น การฆ่าคน หากเราฝ่าฝืนแล้วจะรู้สึกผิดอย่างมาก เนื่องด้วยความผิดในตัวเองนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับศีลธรรม

    ดังนั้นการจะทำให้คนในสังคมปฏิบัติตาม จึงขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มากเสียกว่าที่จะกำหนดโทษไว้สูงแต่เจ้าพนักงานละเลยเสียไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับ

     ในส่วนตัวผมเองเห็นว่าโทษในปัจจุบันก็พอเหมาะกับสภาพการกระทำผิดแล้วครับ ปัญหาที่ควรแก้คือ การบังคับใช้ พรบ อย่างจริงจัง ของเจ้าหน้าที่มากกว่า

 

 

yingcheep's picture

เห็นด้วยครับ แต่แค่บางส่วน

เพราะเกรงว่าหากเพิ่มโทษกรณีไม่มีใบขับขี่ก็ดี กรณีไม่หยุดตรงทางม้าลายก็ดี ส่วนหนึ่งก็จะเพิ่มช่องทางรีดไถให้กับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยครับ

vxdpass5's picture

ขอเสนอความคิดเห็นครับ

มันมิใช่กฎหมาย   แต่มันเป็น  ข้อบังคับ  ระเบียบ  และ  กติกา ที่กำหนดขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการใช้รถใช้ถนนครับ

ปัญหาจราจร  เกิดจาก  ถนนผิดกฎจราจรหรือ กฎจราจรผิดกฎจราจร  หรือเปล่า  ถนนได้รับการออกแบบตามหลักของกฎจราจร  เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการใช้รถใช้ถนนหรือไม่

ส่วนใบขับขี่  ของ  จักรยานยนต์  หรือรถยนต์   ควรนำเข้าเป็นหลักสูตในการเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียน   เมื่อจบ ม3 ก็ได้ใบขับขี่ของจักรยานยนต์   จบ ม6  ก็ได้ใบขับขี่ของรถยนต์ 

ตำรวจไม่มีสิทธิไปปรับเงิน 500 บาท หรือ 1000 บาท    1 บาทก็ไม่ได้ครับ  ??

ตำรวจมีหน้าที่อะไร??  ทำไมตำรวจไม่มีสิทธิไปปรับเงิน  ??

ตำรวจมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประชาชน มิใช่ ไปก้าวล่วงละเมิดอธิปไตยของประชาชนครับ

opop's picture

เออ ไอเดียดีนะ ให้เรียนใบขับขีาตั้งแต่ชั้นมัธยมไปเลย ทุกคนได้เรียนเท่ากันหมด

ว่าแต่ เรียนใบขับขี่นี่เรียนทฤษฎีหรือเรียนขับด้วยอ่ะ กลัวโรงเรียนไม่มีงบซื้อรถ ซื้อที่ให้ฝึกขับกันอ่ะดิ

third1996's picture

ขอบคุณที่เสนอแนะครับ ผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่ ผมไม่มีรถเน้นเดินกับสองแถวซะส่วนใหญ่พอเห็นพวกนี้ก็เลยเกิดความคิดครับ ไอเดียเรื่องสอนเรื่องใบขับขี่ผมเห็นด้วยครับ น่าจะบรรจุในวิชาสุขศึกษา

ownlove's picture

ผมว่าประเทศไทยออกใบขับขี่ง่ายมากๆๆๆๆๆๆ ครับ อย่างอเมริกานี่ การที่จะมีใบขับขี่สักใบ คุณต้องผ่านการทดสอบหลายๆอย่าง ใ้ฃ้เวลาร่วมปีเลยนะครับ