ลดบทบาทองค์กรปกครองส่วนภูมิภาค แล้วให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ลดบทบาทองค์กรปกครองส่วนภูมิภาค แล้วให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

ลดอำนาจของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ไปครอบงำองค์กรส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการกระจายอำนาจ กระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และปรับสมดุล ระหว่างอำนาจ งบประมาณของ อบต.ให้ทัดเทียมเทศบาล

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player