กฎหมายฮาเฮ : เด็กเจ็ดขวบต้องมีบัตรประชาชน

กฎหมายฮาเฮ : เด็กเจ็ดขวบต้องมีบัตรประชาชน

เมื่อ 25 พ.ค. 2554
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526.pdf99.34 KB
พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2554.pdf122.11 KB

กลายเป็นข่าวดังมาช่วงหนึ่งที่รัฐบาลได้มีการเสนอให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดต้องทำบัตรประชาชน แต่แล้วบทสรุปก็มาอยู่ที่เด็กอายุ 7 ขวบต้องทำบัตรประชาชน


อย่างนี้แล้ว ใครก็ตามที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ผู้ปกครองหรือตนเองจะต้องรีบไปทำบัตรประชาชนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ ทำให้ผู้ปกครองหลายท่านก็ยังเป็นกังวลและปวดเศียรเวียนเกล้า ว่าจะต้องรีบไปทำบัตรประชาชนให้ลูกตนหรือไม่ และจะมีความผิดอะไรบ้าง


กฎหมายฮาเฮ ตอนนี้จึงเสนอ เรื่องเด็กเจ็ดขวบต้องมีบัตรประชาชน


ซึ่ง พ...ประจำตัวประชาชน พ.. 2526 แก้ไขโดย พ...ประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) .. 2554 บัญญัติในมาตรา 5 ว่า ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้


เด็กที่อายุเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน สิบห้าปี เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กนั้น ต้องพาเด็กไปทำบัตรประชาชน แต่ก็อย่าได้กังวลอะไรไปเลยครับ เพราะโทษที่จะได้รับหากผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กไปทำบัตรตามระยะเวลาที่กำหนด คือ ปรับไม่เกิน 100 บาท ส่วนผู้ที่อายุเกิน 15 ปีแล้วไม่ได้ทำบัตรตามระยะที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาทเช่นกัน แต่ผู้ปกครองไม่ต้องรับผิดแต่อย่างไร


ดังนี้ ผู้ปกครองก็ควรจะเลือกละกันนะครับว่าจะไปทำบัตรประชาชนให้เด็กฟรี หรือจะเสียค่าปรับ 100 บาท ก็แล้วแต่นะครับ


ยังไงก็หวังว่าเมื่อพาบุตรหลาน อายุ 7 ขวบไปทำบัตร ก็คงจะได้บัตรประชาชนแข็งๆ ทนๆ ติดมือกลับบ้านด้วยนะครับ เพราะถ้าเป็นกระดาษบางๆ สีเหลืองๆ เดี๋ยวลูกหลานเก็บไม่ดีมันจะยับจะขาดเอา


กฎหมายอย่างนี้ มีด้วยหรือนี่.........

 

 ที่มาภาพ Robert Gaal

การถือบัตรประชาชนไทย ควรเป็นอย่างไร

ควรให้ทำบัตรตั้งแต่แรกเกิด
11% (14 votes)
ควรให้ทำบัตรตั้งแต่ 1 ขวบ
1% (1 vote)
ควรให้ทำบัตรตอนอายุ 15 ปี (ปัจจุบัน)
78% (103 votes)
ไม่จำเป็นต้องมีบัตรประชาชน
11% (14 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 132 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว

Comments

cocomi99's picture

คิดว่ากฎหมายนี้เป็นการสร้างภาระให้แก่เด็ก และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก รวมถึงงบประมาณที่รัฐต้องเสียไป ทั้งๆที่ผู้ใหญ่บางคนยังต้องใช้บัตรเหลืองอยู่เลย เห็นควรต้องปรับแก้เสียใหม่แล้ว

เปลืองงบประมณโดยใช่เหตุ