รัฐบาลชุดต่อไปควรดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างไร

ฆ่าตัดตอนได้เลย ไม่ต้องขึ้นศาล แต่ต้องไม่ผิดตัว
13% (21 votes)
ประหารชีวิตทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
11% (18 votes)
ประหารชีัวิตผู้ค้า ผู้เสพมีโทษจำคุก (กม.ปัจจุบัน)
34% (56 votes)
ผู้ค้ามีโทษจำคุก ผู้เสพมีโทษจำคุก
5% (9 votes)
ผู้ค้ามีโทษจำคุก ผู้เสพไม่มีโทษ เปิดโอกาสได้เข้ารับการบำบัดรักษา
38% (63 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 167 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

xizsec01's picture

อยากให้เป็น ประหารผู้ค้า แล้วบำบัดผู้เสพย์ก่อนค่อยจำคุกครับ

osamuakitsuki's picture

กฏหมายน้่าจะแยกเป็น ผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ครอบครองนะครับ

เพราะอาจมีกรณีที่ผู้ครอบครอง ไม่ใช่ผู้ค้า และ อาจ ไม่ใช่ผู้เสพด้วย

เพราะหากไม่แยกให้ชัดเจน ผู้มีไว้ครอบครองโดยไม่เจตนา อาจโดนประหารไปด้วย