ศิลปะแม่น้ำโขง พร้อมเสวนา ดนตรี การแสดงสด

ศิลปะแม่น้ำโขง พร้อมเสวนา ดนตรี การแสดงสด

ชมผลงานศิลปะ เสวนา ดนตรี และการแสดง

คุณ…จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?

ศิลปะแม่น้ำโขง สายน้ำเราร่วมกัน
อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554
15.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.bacc.or.th