กฎหมายฮาเฮ : ปีนป่ายราวสะพานระวังโดนจับ

กฎหมายฮาเฮ : ปีนป่ายราวสะพานระวังโดนจับ

เมื่อ 8 เม.ย. 2554
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
cleanLaw.pdf150.42 KB

ในคราวนี้ กฎหมายฮาเฮจะพูดถึงกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (เป็นถ้อยคำของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความในกฎหมายนี้) นั่นก็คือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ที่บังคับใช้กับในเขตเทศบาล กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบางท้องที่ในจังหวัดภูเก็ต นอกเหนือจากเขตเหล่านี้แล้วไม่บังคับใช้

เมื่อพูดถึงการจะรักษาบ้านเมืองให้สะอาด คงต้องออกกฎห้ามนู่นนี่หลายอย่างทีเดียว แน่นอนหลักสำคัญคือ ต้อง ห้ามทิ้งขยะนอกถังขยะ แต่ห้ามทิ้งขยะอย่างเดียวคงยังไม่พอ เพราะการรักษาความสะอาดต้องดูแลมากกว่านั้น กฎหมายกฎหมายดังกล่าวจึงมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้วางกระถางต้นไม้บนทางเท้า ห้ามปิดแผ่นประกาศในที่สาธารณะ หรือห้ามทำสิ่งสกปรกหรือก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะด้วย 

เมื่อ กล่าวถึงที่สาธารณะแล้ว จะมองแค่สวนสาธารณะ หรือ ทางเดินเท้า ก็คงจะครอบคลุมไม่หมด สถานที่สาธารณะยังรวมถึงสะพาน สะพานลอย และราวสะพานด้วย!

 “มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ”ดังนี้ ถ้าหากเราไปยืน นั่ง นอนบนราวสะพาน ไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สะพานข้ามคลองแสนแสบ สะพานลอย หรือที่สะพานต่างๆ 

ที่เขียนเช่นนี้ สงสัยในสายตาของกฎหมายมองว่า "คน" ที่นั่งและนอนบนสะพาน หรือตามที่สาธารณะ เป็นความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย!

แต่ เอ... ไอ้คนที่ยืนบนราวสะพานเนี่ย! ... จะยืนยังไงให้บ้านเมืองไม่สะอาดได้น้า...  ยืนอย่างนั้น ไม่กลัวตกน้ำเหรอ?

แล้ว คนที่นอนบนราวสะพาน ??!!?? จะนอนเข้าไปได้ยังไง ? .....

อยากเห็นหน้าคนที่ทำผิดกฎหมายนี้จัง!

นอกจากนี้ ในมาตรา36 และ มาตรา 38 ของพระราชบัญญัตินี้ ยังห้ามมิให้ใครก็ตามปีนป่ายบนรั้วกำแพงที่อยู่ในที่สาธารณะ รวมถึง ห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสถานสาธารณะที่มีประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามไว้

หากใครฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวมีโทษปรับ 500 บาท คราวนี้หากใครจะทำอะไร จะนั่ง จะยืน จะนอนที่ไหน ก็ต้องระวังกฎหมายหน่อย เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับ

เรื่องราวฮาเฮในกฎหมายความสะอาดยังมีอีกมากจริงๆ  ติดตามได้ใหม่ครั้งหน้า

 กฎหมายอย่างนี้ มีด้วยหรือนี่.......