กฎหมายฮาเฮ : ห้ามขับรถแท็กซี่มือเดียว

กฎหมายฮาเฮ : ห้ามขับรถแท็กซี่มือเดียว

เมื่อ 24 มี.ค. 2554

ทราบหรือไม่ว่า.......ทุกวันนี้การสัญจรไปมาในเมืองหลวงของเราไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นรถแท็กซี่มิเตอร์ที่วิ่งตามท้องถนนคอย รับ – ส่งเราในยามที่ไม่มีรถยนต์ขับ หรือ ไม่อยากขับรถเพราะหาที่จอดรถไม่ได้ หรือเมื่อสังสรรค์กับเหล่าเพื่อนฝูงยามดึกดื่นที่มักจะต้องมีการดื่มแอลกอฮอร์ ก็จะใช้บริการรถแท็กซี่

แต่ใครจะรู้ว่าผู้ที่ขับรถแท็กซี่มิเตอร์นั้น มีกฎระเบียบบังคับห้ามเอาไว้มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ การห้ามคนขับแท็กซี่ขับรถมือเดียว ซึ่งตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ.2522 มาตรา 99 ได้บัญญัติว่า

“ในขณะขับรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่...

(3) จับคันบังคับรถด้วยมือข้างเดียว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น”

นอกจากนี้ยังรวมถึง ห้ามสูบบุหรี่ เปิดวิทยุ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสารด้วย เป็นต้น

แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคนขับแท็กซี่ว่า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็สามารถขับรถมือเดียวได้ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่ผู้ขับรถยนต์ส่วนตัวทั่วไป พ.ร.บ.จราจรไม่มีบัญญัติห้ามขับรถมือเดียวไว้

ทั้งนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าคนขับแท็กซี่นั้น ขับรถเพื่อประกอบอาชีพเป็นเวลานานความเมื่อยล้าก็ต้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นธรรมดา การจะขับรถมือเดียวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาก ส่วนตัวผมแล้วยังขับรถมือเดียวเป็นประจำเลย ถ้าหากเราขับรถตามกฎ และขับอย่างระมัดระวังอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น.........กฎหมายนี้ มีด้วยหรือนี่

 

ที่มาภาพ : nist6dh