มีกฎหมายชุมนุมดีไหม

See video

ฝ่ายหนึ่งบอกว่าประเทศไทยควรมีกฎหมายชุมนุมได้แล้ว อีกฝ่ายก็ว่ากลัวกฎหมายจะออกมาควบคุมแทนที่จะคุ้มครองน่ะซี... แล้วคุณล่ะ คิดอย่างไร