อยากแก้ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

อยากแก้ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

smallmagazine เมื่อ 22 มิ.ย. 2552

จะแก้ได้ไหมคะ มีความผิดไหมคะ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

domaman's picture
แล้วจะแก้เป็นอะไรง่า
น้ำใส's picture
ก็แก้เป็นแบ่งแยกได้น่ะสิ
wimarn pandeega's picture
เป็น "ประเทศไทยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกัน การแบ่งแยกหรือควบรวม จะกระทำได้โดยประชามติของประชาชนในพื้นที่นั้น" หมายความว่า คนหนองคาย อยากอยากเป็นรัฐอิสระ หรืออยากควบรวมกับ สปป.ลาว ก็เป็นเรื่องของคนหนองคาย คนกรุงเทพฯไม่เกี่ยว, คน 3 จชต.อยากเป็นอิสระ หรือควบรวมกับมาเลย์ เป็นเรื่อของคน 3 จชต. ไม่เกี่ยวกับคนกรุงเทพฯ
ในประเด็นเดียวกัน ไม่ควรกำหนดว่า ประเทศนี้จะปกครองกันด้วยรูปแบบใด เนื่องจากต้องเปิดโอกาสให้ทุกพรรค ทุกสำนักความคิด ได้นำเสนอแนวนโยบาย รูปแบบ วิธีการที่จะนำพาประเทศนี้ไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการ ประชาชนแสดงเจตน์จำนงค์เช่นใด ก็ปกครองกันตามรูปแบบนั้น
สำหรับสถาบัน องค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ แล้วรัฐธรรมนูญก็จะไม่ยืดยาว หรือรกรุงรัง
criticaljang's picture

แยกเพื่อ???

เดิมทีแผ่นดินนี้คือของใคร???

มีสิทธิแยก???