คิดเห็นอย่างไรกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 (กม.ห้ามหมิ่นกษัตริย์ฯ)

ไม่ควรแก้ไข คงไว้ตามเดิม
7% (14 votes)
ควรแก้ไขเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
18% (38 votes)
ควรยกเลิกทั้งมาตรา
76% (163 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 215 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

iLaw's picture

คำถามนี้ เป็นคำถามท้ายบทความเรื่อง

ต่างจุดยืน ต่างความเห็น : กฎหมายอาญามาตรา 112 ละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ถัดจากคำถามนี้ จะมีแบบสอบถามความคิดเห็นอื่นๆ ในชุดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์มาเสนออย่างต่อเนื่อง

iLaw's picture

คำถามตอนต่อ

หากคุณเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์ อยากให้แก้ไขอย่างไรhttp://ilaw.or.th/node/789