คิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุหลักของกระแสไทย-กัมพูชา 2554

ปัญหาจากข้อตกลงปักปันเขตแดน (MOU 2543) ที่จะทำให้ไทยเสียดินแดน
8% (7 votes)
กัมพูชาขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2551
10% (9 votes)
กัมพูชาละเมิดศักดิ์ศรีไทย โดยจับนักการเมืองไทยไปเข้าคุก
0% (0 votes)
เพื่อไม่ให้ความเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ เงียบเกินไป
57% (51 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุใน comment)
26% (23 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 90 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

paew's picture

วีระและพวกเจตนาเข้าไปพื้นที่กัมพูชา  และทหารกองทัพภาคที่สองนำรถแทรกเตอร์ตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่ 4.6

iake's picture

โหวตอันสุดท้ายไป

ก็แบบที่ธงชัยพูดในวงเสวนาฝ่าวิกฤตชายแดนไทยเขมร น่ะ