เครือข่ายหญิงฯ เดินหน้ารณรงค์กฎหมายความเท่าเทียมขึ้นที่เชียงใหม่

เครือข่ายหญิงฯ เดินหน้ารณรงค์กฎหมายความเท่าเทียมขึ้นที่เชียงใหม่

เมื่อ 31 ม.ค. 2554

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2554 เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิผู้หญิง จัดเวทีรณรงค์ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชนในภาคเหนือเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งนักวิชาการตัวแทนจากเครือข่ายต่างๆที่ทำงานด้านผู้หญิง และความเสมอภาคระหว่างเพศ  และประชาชน ภาคเหนือ

สืบเนื่องจากการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิผู้หญิง จัดเสวนาในหัวข้อ  “ร่างกฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ...ส่งเสริมหรือซ้ำเติม?”  ณ โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพฯ ทางเครือข่ายได้มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการรณรงค์ในทุกภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาร่างพรบ.ฉบับประชาชนอย่างแท้จริง นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายนี้

ดร.สุธีราวิจิตรานนท์ ประธานเครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการรณรงค์เพื่อการเสนอร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ สำหรับเครือข่ายผู้หญิงทั่วประเทศอยากให้ใส่ใจเรื่องการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญและร่วมกันสนับสนุน ร่างพ.ร.บ.ฉบับประชนเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็ว

การจัดเวทีในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าเป็นร่างกฎหมายที่มีความสมบูรณ์และเป็นการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่กฎหมายและรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายต่อไป