"นิรโทษกรรมประชาชน"


นับตั้งแต่ปี 2555 ภาคประชาชนมีความพยายามที่จะเสนอแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 รวมสองครั้ง ครั้งแรกในปี 2555 เป็นการเสนอร่างแก้ไขตามแนวทางของคณะนิติราษฎร์ด้วยวิธีรวบรวมรายชื่อประชาชน 26,968 รายชื่อ  ความพยายามครั้งนั้นก็ถูกปัดตกโดยประธานรัฐสภา 
 
ล่วงมาถึงเดือนตุลาคม 2564 ภายใต้สถานการณ์ที่มีคนถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยมาตรา 112 สูงที่สุด คณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) ประกาศรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอ "ยกเลิกมาตรา 112" ขณะที่ร่างเสนอแก้ไขอีกฉบับหนึ่งที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล ถูกสั่ง "ไม่บรรจุ" วาระ และไม่ได้เริ่มการพิจารณา

ภายใต้สถานการณ์ที่ระบบรัฐสภายังไม่ทำงาน มีนักโทษการเมืองในเรือนจำ และจำเลยอีกหลายคนกำลังเดินหน้าสู่การฟังคำพิพากษาเรื่อยๆ การเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมอาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะลดสถานการณ์ความตึงเครียดและคืนสู่สภาวะทางการเมืองที่ปกติสุขได้

เนื่องในวาระครบรอบสามปี ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศให้กลับมาใช้ "มาตรา 112" ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเชิญร่วมงาน

"นิรโทษกรรมประชาชน"

งานเสวนา ก้าวแรกอย่างไรในการแก้ไขปัญหาคดีทางการเมือง และแถลงข่าวเปิดตัวร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน พ.ศ. ...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 -14.45 น.

ที่อาคาร ALL RISE บ้านกลางเมืองรัชดา-ลาดพร้าว

https://maps.app.goo.gl/Gw9Hb31oBQT78FsWA

กำหนดการ

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 14.00 น. เสวนา ก้าวแรกอย่างไรในการแก้ไขปัญหาคดีทางการ  
                          เมือง
                          ร่วมพูดคุยโดย
                         ๐ สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
                             ยุติธรรม
                         ๐ พูนสุข พูนสุขเจริญ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
                         ๐ เบนจา อะปัญ : ผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือง
                         ๐ นพ.เหวง โตจิราการ : อดีตแกนนำนปช.
                         ๐ อมร อมรรัตนานนท์ : อดีตแนวร่วมเครือข่ายกลุ่ม
                            พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
                         ดำเนินรายการโดย
                         ๐ ฐปนีย์ เอียดศรีชัย : ผู้สื่อข่าว The Reporter
14.00 - 14.30 น. แถลงข่าวเปิดตัว ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชนพ.ศ. ...
นอกจากงานเสวนา วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของนิทรรศการ "ผู้ใดหมิ่นประมาท ..." ที่นำเสนอ บอกเล่าข้อมูล เรื่องราวคดีมาตรา 112 โดยจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 11.00 - 20.00 น.