กลุ่มราษฎรยกเลิก 112 พบ รมต.ยุติธรรม เรียกร้องสิทธิผู้ต้องขัง และนิรโทษกรรมนักโทษการเมือง

กลุ่มราษฎรยกเลิก 112 พบ รมต.ยุติธรรม เรียกร้องสิทธิผู้ต้องขัง และนิรโทษกรรมนักโทษการเมือง

เมื่อ 9 พ.ย. 2566
9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. กลุ่มคณะราษฎรยกเลิก 112 รวมตัวกันเดินขบวนไปยังกระทรวงยุติธรรม จากนั้นเข้าไปปราศรัยและยื่นเสนอข้อเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองแก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยในแถลงการณ์ระบุข้อเรียกร้องไว้ 4 ข้อดังนี้
 
1. รัฐบาลปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองและผู้ถูกดำเนินคดีจากการใช้สิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองทุกกรณีนับตั้งแต่ 19 กันยายน 2549 จนถึงปัจจุบัน
 
2. นักโทษการเมืองในคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดจะต้องได้รับสิทธิการประกันตัวตามรัฐธรรมนูญ 2560 และทำการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ได้รับสิทธิการประกันตัว
 
3. ยกเลิกมาตรา 112 เพื่อประกันสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
 
4. ปรับปรุงสิทธิผู้ต้องขังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล ให้ยกเลิกการใช้กุญแจข้อเท้าหรือเครื่องพันธการ ยกเลิกข้อกำหนดเยี่ยมญาติได้เพียง 10 คน เพิ่มวันเยี่ยมญาติในวันเสาร์ ให้ผู้ต้องขังคดีระหว่างการพิจารณาของศาลอยู่ในที่คุมขังเดียวกัน และให้สามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรม
 
พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้ลงมารับหนังสือและกล่าวกับประชาชนใจความว่า “กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ประการหนึ่งคือการแก้ไขกฎหมายและทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคน โดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันเราจะยึดหลักนิติธรรม ซึ่งหมายความรวมถึงว่ากฎหมายต้องมีความเป็นธรรม เราจะใช้เวทีของสภาผู้แทนราษฎรที่มีความหลากหลายและตัวแทนของประชาชนเพื่อแก้กฎหมาย ส่วนของกระบวนการยุติธรรม เราจะรักษาความสูงสุดหรือความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ โดยให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ”