ชวนเขียนจดหมายถึงทำเนียบรัฐบาล #conforall

ชวนเขียนจดหมายถึงทำเนียบรัฐบาล #conforall

เมื่อ 7 พ.ย. 2566
 
กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ #conforall ได้รับการเชิญจากคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ ไปให้ความเห็นต่อการกำหนดคำถามประชามติในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นี้ เพื่อให้การทำประชามติที่จะเกิดขึ้นรับรองการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และเลือกตั้ง 100%
 
เราจึงชวนถามประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิเสียงร่วมกันเขียนข้อความฝากถึงคณะกรรมการประชามติฯ ผ่านเราว่า “ทำไมรัฐบาลจึงควรที่จะใช้คำถามของแคมเปญ #conforall ในการทำประชามติ” เพื่อนำเสียงพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าสู่ห้องประชุมของทำเนียบรัฐบาล และเน้นย้ำว่าประชาชนจำนวนมากยังสนใจประเด็นเรื่องความรัดกุมของคำถามประชามติอยู่
 
โดยทุกคนสามารถส่งคำตอบมาให้กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญได้สองช่องทาง คือ:
 
1. ส่งเป็นจดหมายกระดาษมาที่ ตู้ ปณ.79 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 (เน้นย้ำ ต้องส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่านั้น!) 
 
2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อตอบคำถามได้ที่: https://shorturl.at/kqEQ4 
 
เราจะรอคำตอบของทุกคนจากวันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสรุปเป็นสาระสำคัญไปพูดคุยกับคณะกรรมการประชามติฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ และหวังว่าเหตุผลที่ทุกคนเขียนเข้ามาจะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับกระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่มากยิ่งขึ้น
 
หมายเหตุ: ทุกคำตอบที่ถูกส่งเข้ามาจะถือว่าได้รับความยินยอมสำหรับการเปิดเผยเนื้อหาต่อคณะกรรมการประชามติฯ และต่อสาธารณะ
ประเภทเรื่องน่าสนใจ: