ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กกต. สั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง กกต. สั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะวินิจฉัย

เมื่อ 19 ก.ค. 2566
 
 
19 กรกฎาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องขอการวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เรื่อง การหมดสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากการถือครองหุ้นสื่อไอทีวี
 
เวลา 11.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องจาก กกต. ที่อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 82 และระบุให้ผู้ถูกร้องเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54
 
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องอาจจะนำไปสู่การเกิดปัญหาต่อข้อกฎหมายและเป็นอุปสรรคของการประชุมรัฐสภาได้ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยต่อไป
 
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. อีกหนึ่งคนวันนี้ ทำให้จำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ลดลง เท่ากับ ส.ส. มี 499 คน ส.ว. มี 249 คน (ลาออกหนึ่งคน) จำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งสองสภา คือ 748 คน การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ จึงต้องอาศัยเสียง 375 เสียง (ลดลงจาก 376)