#โหวตนายกฯ พิธาเสียงไม่พอ "ยัง" ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

#โหวตนายกฯ พิธาเสียงไม่พอ "ยัง" ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

เมื่อ 13 ก.ค. 2566
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
การลงมติเลือกนายกฯ_13072023.xlsx98.45 KB
การลงมติเลือกนายกฯ_13072023.pdf205.2 KB

 

คลิกที่ไฟล์แนบด้านบนเพื่อโหลด Excel หรือ PDF ผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีรายบุคคล

________________________________

 

 

13 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมรัฐสภา มีนัดหมายลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 โดยเป้าหมายต้องการ 376 เสียง แม้ว่า 8 พรรคร่วมจะจับมือเหนียวแน่นเสนอพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แต่สุดท้ายส.ว. ก็มาโหวตให้แค่ 13 คน และพรรคอื่นไม่มาเลย ทำให้ยังเลือกนายกฯ ไม่สำเร็จ

ผลการลงมติอย่างเป็นทางการเพื่อเลือก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล สรุปได้ดังนี้
 
  • เห็นชอบ 324 เสียง
  • ไม่เห็นชอบ 182 เสียง
  • งดออกเสียง 199 เสียง
  • ขาดประชุม 44 เสียง
 
เป้าหมายในการโหวตนายกฯ ของพิธาครั้งนี้ คือ ต้องให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา คือ 375 เสียงจากทั้งหมด 749 เสียง 
ก่อนเริ่มโหวต พรรคร่วมเสียงข้างมาก 8 พรรค ที่สนับสนุนพิธา เป็นนายกฯ มี 311 เสียง (ไม่นับประธานรัฐสภา) ขณะที่พรรคฝ่ายเสียงข้างน้อยมี 187 เสียง ส่วน ส.ว.มี 248 เสียง (ไม่นับรองประธานรัฐสภา) ดังนั้นในการโหวตครั้งนี้ พิธา ต้องการ 64 เสียง เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
 
ผลการลงมติเสียงเห็นชอบพิธา คือ 324 เสียง ซึ่งมาจากเสียงพรรคร่วม 8 พรรคทั้งหมด รวมกับเสียงของ ส.ว. อีก 13 เสียง ทำให้พิธาขาดอีก 51 เสียง จึงจะเป็นนายกได้
 
โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่า ผู้ที่จะเป็นนายกฯ ต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ทำให้การงดออกเสียงหรือไม่มาประชุมจึงเท่ากับไม่เห็นชอบ
 
เมื่อรวมเสียง ไม่เห็นชอบ / งดออกเสียง / ขาดประชุม จะพบว่ามีสมาชิกรัฐสภาที่ไม่โหวตให้พิธา 425 เสียง โดยผู้ลงคะแนนไม่เห็นชอบส่วนใหญ่เป็น ส.ส. จากพรรคภูมิใจไทย พลังประชารัฐ และรวมไทยสร้างชาติ ขณะที่ส่วน ส.ว. ส่วนใหญ่งดออกเสียง และส่วนหนึ่งไม่มีประชุมสภา

 

ส.ว. ลงมติให้ 13 คน เบี้ยวไป 7 คน

 

รวมรายชื่อ ส.ว. ชุดพิเศษ ที่ลงมติ “เห็นชอบ” ให้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในการ #ประชุมสภา #โหวตนายก วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ทั้งหมด 13 คน ได้แก่
 
1. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
2. จรุงวิทย์ ภุมมา
3. เฉลา พวงมาลัย
4. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล (ประกาศไว้ล่วงหน้า)
5. ณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง
6. ประภาศรี สุฉันทบุตร (ประกาศไว้ล่วงหน้า)
7. พิศาล มาณวพัฒน์ (ประกาศไว้ล่วงหน้า)
8. พีระศักดิ์ พอจิต (ประกาศไว้ล่วงหน้า)
9. มณเฑียร บุญตัน (ประกาศไว้ล่วงหน้า)
10. วันชัย สอนศิริ (ประกาศไว้ล่วงหน้า)
11. วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ (ประกาศไว้ล่วงหน้า)
12. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ
13. อำพล จินดาวัฒนะ (ประกาศไว้ล่วงหน้า)

 

 

 

 

การลงมติครั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ส.ว. ถึง 5 คนที่ลงมติเห็นชอบให้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในวันนี้ไม่เคยพูดหรือแจ้งต่อสาธารณะให้ได้ทราบกันล่วงหน้าว่าพวกเขาจะลงมติให้ พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงตัดสินใจลงมติแตกต่างจากส.ว. ส่วนใหญ่ โดยอีก 8 คนที่ลงมติ "เห็นชอบ" วันนี้ประกาศชัดเจนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
 
ขณะที่มี ส.ว. อีก 7 คนที่เคยประกาศพร้อมลงมติตามเสียงข้างมากจากการเลือกตั้ง แต่สุดท้ายไม่ได้ทำตามที่พูดไว้ แบ่งเป็นคนที่ลงมติ "งดออกเสียง" ไป 2 คน คือ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป และทิศนา ยุวานนท์ ส่วนอีก 5 คน ไม่มาประชุม ได้แก่ ภัทรา วรามิตร, ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, ประมาณ สว่างญาติ, สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, ประยูร เหล่าสายเชื้อ