ภาคประชาชนจัดงานเสวนา "เคารพผลเลือกตั้ง ฟังเสียงประชาชน" วันที่ 6 ก.ค. 66

ภาคประชาชนจัดงานเสวนา "เคารพผลเลือกตั้ง ฟังเสียงประชาชน" วันที่ 6 ก.ค. 66

เมื่อ 4 ก.ค. 2566

นับตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เมื่อผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเริ่มเห็นเค้าลางผู้ชนะ ก็เป็นที่ชัดเจนว่าประชาชนไทยต้องการความเปลี่ยนแปลง โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งและสองต่างเป็นอดีตพรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งต่อมาได้จับมือร่วมกับพรรคการเมืองอื่นรวมแปดพรรค ประกาศจัดตั้งรัฐบาลด้วยจำนวน ส.ส. มากกว่ากึ่งหนึ่ง 312 เสียง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
 
ทว่าบทเฉพาะกาลในมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดให้ ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับ ส.ส. ก็ทำให้บรรยากาศทางการเมืองที่ควรจะมีความแน่นอนกลับกลายเป็นความไม่แน่นอน ส.ว. บางส่วนประกาศว่าจะไม่สนับสนุนแคนดิเดตเสียงข้างมากเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่บางส่วนประกาศงดออกเสียง ซึ่งอาจทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรียืดเยื้อ ทำลายหลักการประชาธิปไตย สร้างข้อต่อรองทางการเมืองที่อาจนำไปสู่วิกฤตได้
 
ก่อนที่รัฐสภาจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ภาคประชาชนในนามเครือข่าย Respect My Vote จึงร่วมกันจัดงานเสวนาหัวข้อ "เคารพผลเลือกตั้ง ฟังเสียงประชาชน" ที่ห้องประชุมริมน้ำ (ห้อง 107) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเรียกร้องให้ ส.ว. รวมถึง ส.ส. พรรคการเมืองทุกพรรคเคารพผลการเลือกตั้ง ด้วยการสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่ได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีกำหนดการดังนี้
 
เวลา 13.00 น. - 13.15 น. ตัวแทนเครือข่าย Respect My Vote เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจับตาการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
เวลา 13.15 น. - 14.45 น. วงเสวนา "เคารพผลเลือกตั้ง ฟังเสียงประชาชน"
 
ร่วมสนทนาโดย
 
๐ อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์
๐ มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา
๐ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ดำเนินรายการโดย ณัชปกร นามเมือง