แถลงสรุปผลงาน การจับตาคะแนน เลือกตั้ง'66 ในวันที่ประชาชนลุกขึ้นยืนถือกล้อง


การเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผ่านไปท่ามกลางอุปสรรคระหว่างการเลือกตั้งหลายประเด็น ที่สะท้อนปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของกกต. และความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมในของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิแล้วไม่เพียงนอนอยู่บ้าน ยังช่วยกันไป "จับตา" ระหว่างการนับคะแนน เพื่อปกป้องคะแนนเสียงทุกเสียง และทักท้วงเพื่อให้เกิดความถูกต้องในกระบวนการนับคะแนน พร้อมช่วยกกต. รายงานผลคะแนนคู่ขนานกันไปอีกทางหนึ่ง

 

คนมากกว่า 100,000 คน ออกจากบ้านไปเฝ้าดูการทำงานหน้าคูหาเลือกตั้งมากกว่า 30,000 แห่ง และคนอีกหลายพันช่วยกันเข้าเว็บไซต์ไป "กรอกคะแนน" เพื่อรายงานผลให้รวดเร็ว แม้ในปี 2566 เราไม่สามารถได้ภาพถ่ายกระดานขีดคะแนนมาจากหน่วยเลือกตั้งครบทุกแห่ง จึงไม่สามารถรายงานผล 100% ได้ก่อนคะแนนอย่างเป็นทางการจากกกต. แต่ความร่วมมือร่วมใจนี้ก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมขึ้นใหม่ ที่เรามีข้อเรียกร้องต่อกกต. ให้ปรับปรุงการทำงานต่อไปในอนาคต

 

แถลงสรุปผลงาน

 

การจับตาคะแนน เลือกตั้ง'66

ในวันที่ประชาชนลุกขึ้นยืนถือกล้อง

 

สรุปภาพรวมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจับตาการนับคะแนนหน้าคูหา

สรุปปัญหา และข้อค้นพบเกี่ยวกับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

สรุปปัญหา และข้อผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งของ กกต. วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

สรุปปัญหา การรายงานคะแนน หรือการรวมคะแนนของบางเขตที่ยังไม่ชัดเจน

ข้อเรียกร้องความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลจาก กกต.

 
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น.
ที่ออฟิศใหม่ iLaw เลขที่ 1111/3 บ้านกลางเมือง รัชดา-ลาดพร้าว
 
 

โดย กลุ่มองค์กร Vote62
iLaw,  Rocket Media Lab, Opendream
และเครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้ง'66