เลือกตั้ง66 : “ถ่ายรูปได้” กกต. ยืนยัน ผู้สังเกตการณ์สามารถบันทึกภาพการนับคะแนนได้ ไม่ผิด

เลือกตั้ง66 : “ถ่ายรูปได้” กกต. ยืนยัน ผู้สังเกตการณ์สามารถบันทึกภาพการนับคะแนนได้ ไม่ผิด

เมื่อ 10 พ.ค. 2566
สรุปหากไม่มีเวลาอ่าน: เลขาฯ กกต. และรองเลขาฯ กกต. ยืนยัน ประชาชนและผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งทุกคน สามารถถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอการนับคะแนนหรือกระดานรวมคะแนนได้ หากไม่ขัดขวางการทำงานของ จนท. 
 
ขณะเดียวกัน การทักท้วงหากนับคะแนนผิดพลาดหลังปิดหีบเวลา 17.00 น. ทำได้เช่นกัน
 
[ประชาชนถ่ายรูปและวิดีโอนับนะคะแนนได้]
 
“ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้สื่อข่าว ท่านสามารถถ่ายรูปได้ ตั้งกล้องวิดีโอได้ แต่อย่าไปรบกวนการทำงานของ กปน.”
 
แสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อธิบายถึงหลักความโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้ง 2566 โดยระบุว่าทุกๆ คนสามารถร่วมกันถ่ายรูปหรือวิดีโอการนับคะแนนหรือกระดานรวมผลคะแนนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ตราบใดที่ไม่รบกวนการทำงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และไม่ถ่ายรูปบัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายแล้ว
 
“พี่น้องประชาชนที่ไปสังเกตการเลือกตั้ง สามารถถ่ายภาพได้ ถ่ายบรรยากาศในเรื่องของการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งได้… สิ่งนั้นเราปลดล็อกออกจากระเบียบไปแล้ว”
 
กิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. ได้ยืนยันอีกหนึ่งเสียง โดยอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงในการ #เลือกตั้ง66 ว่า ระเบียบเดิมอาจห้ามห้ามมีการบันทึกภาพหรือวิดีโอการจัดการเลือกตั้ง แต่ระเบียบใหม่ไม่มีข้อห้ามนี้อีกต่อไป ประชาชนและผู้สังเกตการณ์ทุกคนจึงสามารถกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ตราบใดที่ไม่ถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายแล้ว เพื่อรักษาหลักการที่ว่า การลงคะแนนของประชาชนแต่ละคนต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับ
 
 
[นับคะแนนมีปัญหา ทักท้วงได้ทันที]
 
นอกเหนือไปจากการยืนยันเรื่องการถ่ายรูปแล้ว ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมไปถึงเรื่องของการนับคะแนนในวันที่ 14 พฤษภาคม ช่วงหลังการปิดหีบเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยแสวงกล่าวว่า
 
“การนับคะแนนในระยะที่ท่านเห็น ท่านสามารถทักท้วงการนับคะแนน การขานคะแนน การขีดคะแนนได้”
 
ดังนั้นหากประชาชนพบเห็นการนับคะแนน การขานคะแนน การขีดคะแนน หรือการรวมคะแนนที่ผิดพลาด สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขได้โดยการทักท้วงทันที เพื่อรักษาความถูกต้องของผลการเลือกตั้ง
 
หากพบว่าการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกนับอย่างถูกกฎหมายหรือมีการนับที่ผิดระเบียบการเลือกตั้ง ให้ยื่นคำท้วงกับ กปน. โดนต้องบันทึกคำทักท้วงและการวินิจฉัยลงไปใน ‘บันทึกเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง’ หรือ ‘ใบ ส.ส. ⅚’ พร้อมลงชื่อผู้ทักท้วง ลงชื่อ กปน. ไม่น้อยกว่า 5 คน และลงชื่อพยานอีกอย่างน้อย 2 คน 
 
หากไม่มีบุคคลเป็นพยาน ต้องเขียนเป็นหมายเหตุไว้ในใบดังกล่าวด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อให้การทักท้วงทุกอย่างมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริง และสามารถนำไปใช้ยืนยันในกระบวนการทางกฎหมายภายหลัง
 
[ร่วมเป็นอาสาจับตาเลือกตั้ง]
 
ดังนั้น ไอลอว์จึงอยากเชิญทุกคนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งกับ @Vote62 เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว โดยร่วมกันสังเกตการณ์การนับคะแนนหลังปิดคูหาเวลา 17.00 น. ทักท้วงความผิดปกติหากพบเห็นเพื่อรักษาความถูกต้อง และถ่ายรูปใบผลคะแนนรวมของแต่ละหน่วยเลือกตั้งกลับมาให้เราช่วยกันนับคะแนน
 
รูปถ่ายที่เราต้องการ 
 
 
1. ป้ายไวนิลที่ระบุสถานที่ตั้งของหน่วยและเขตเลือกตั้ง (ป้ายประจำหน่วย)
 
2. กระดาษขีดคะแนนทุกใบของหน่วยนั้น
 
3. ใบรวมผลการนับคะแนน จะถูกแปะบนหน้าหน่วย
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งนี้สำคัญมาก เพราะหากผลคะแนนรวมของ กกต. ไม่ตรงกับผลคะแนนรวมรายหน่วยจากประชาชน รูปถ่ายของทุกๆ คนจะมีคุณค่าเป็นหลักฐานเอาไว้ยืนยันหลังการเลือกตั้งต่อไป
ประเภทเรื่องน่าสนใจ: