เลือกตั้ง66 : รวมปัญหาเลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้ง66 : รวมปัญหาเลือกตั้งล่วงหน้า

เมื่อ 7 พ.ค. 2566
จากการรวมรวมช้อมูลปัญหา #เลือกตั้งล่วงหน้า ตลอดทั้งวันผ่านช่องทาง Vote62 เครือข่ายผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งและประชาชนที่แชร์เรื่องเข้ามาทางดีเอ็มทวิตเตอร์ พบว่า ปัญหาหลักคือเรื่องการระบุเขตเลือกตั้งหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งผิด เช่น ที่ศาลากลางชลบุรี สำนักงานเขตบางเขนและมหาวิทยาลัยรามคำแหง  และปัญหาอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแต่ถึงวันจริงไม่มีชื่อ ข้อมูลผู้สมัครและพรรคไม่ครบหรือสร้างความสับสน ปิดผนึกซองไม่ถูกต้อง
 
ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีชื่อในบัญชี
 
 
 
 
๐ เวลา 08.29 น. ประชาชนที่จังหวัดนนทบุรีรายงานว่า ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วแต่เมื่อไปถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งกลับไม่มีรายชื่อ เขาเล่าว่า ประมาณวันที่ 8 เมษายน 2566 เขาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าบนเว็บไซต์และพิมพ์เอกสารเรียบร้อย โดยในเอกสารดังกล่าวมีคิวอาร์โค้ด ซึ่งเมื่อสแกนทีแรกก็ยังให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้อยู่ แต่เมื่อถึงวันจริงไปสแกนอีกครั้งปรากฏว่า ข้อมูลในเอกสารเปลี่ยนไปเป็นการขอยกเลิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ซึี่งเขายืนยันว่า ไม่ได้เป็นผู้ยกเลิก ทำให้เขาไม่สามารถออกเสียงล่วงหน้าได้ แต่ยังมีสิทธิออกเสียงในภูมิลำเนาเดิมอยู่ เขาระบุว่า วันจริง ‘อาจจะ’ ไปเลือกตั้งที่ภูมิลำเนา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ในรายงาน แต่ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากไม่มีรายชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ผ่านมาเขาเคยลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว และไม่เคยมีปัญหา 
 
๐ เวลา 9.39 น. ประชาชนรายงานว่า ที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย แฟนของเขาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว ตรวจสอบสิทธิบนเว็บไซต์ของกรมการปกครองยังคงมีสิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้า แต่เมื่อไปที่หน่วยตรวจสอบที่กระดานรายชื่อกลับไม่พบรายชื่อในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าหน่วย จึงตรวจสอบสิทธิทางอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง และยืนยันกับกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง จนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เมื่อถามว่า หลังจากโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่เขียนชื่อต่อท้ายทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช่หรือไม่ เขาบอกว่า ไม่ เพราะทะเบียนรายชื่ออีกชุดหนึ่งที่อยู่เจ้าหน้าที่นั้นมีชื่อของแฟนของเขาอยู่ (รายชื่อสองชุดไม่ตรงกัน)
 
๐ เวลา 10.06 น. ประชาชนรายงานว่า ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่อาคารเฉลิมพระระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566 แต่เมื่อไปถึงกลับไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดตรัง ทำให้คงไม่ได้กลับไปเลือกตั้งแล้ว
 
๐ เวลา 11.01 น.  ประชาชนรายงานว่า วันที่ 6 เมษายน 2566 เธอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่ลานจอดรถวัดธาตุทอง อารามหลวง แต่เมื่อไปถึงแล้วไม่มีชื่อในบัญชี เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีทางเลือกให้สองทาง คือ กลับไปที่จังหวัดที่มีชื่ออยู่เพื่อไปใช้สิทธิกับอีกทางคือให้คนที่บ้านไปแจ้งความไม่สะดวกที่แพร่ โดยเธอวางแผนจะกลับไปเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการบันทึกเหตุการณ์ไว้ ทั้งนี้เคยลงเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งครั้งก่อนแล้ว แต่ไม่มีปัญหา
 
๐ เวลา 12.05 น. ที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย พบผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าวันสุดท้าย และได้แคปหน้าจอไว้แล้ว เมื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูพบว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องกลับไปเลือกตั้งที่บ้านวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งตนไม่สะดวกที่จะกลับไป เพื่อนที่มาด้วยกันลงทะเบียนพร้อมกันมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตตามปกติ
 
๐ เวลา 18.52 น. ประชาชนรายงานว่า ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่เขตเลือกตั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้ากลับไม่มีรายชื่อในบัญชี
 
เขียนเขต/รหัสหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิด
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร
 
๐ สำนักงานเขตบางเขน 
 
 ⁃ เวลาประมาณ 15.00 น. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์เขต 2 ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ปรากฎรายชื่อในชุดที่ 31 ของสำนักงานเขต(ชุดที่ 31 เป็นหน่วยของนครสวรรค์เขต 1-6) พบว่า เจ้าหน้าที่จ่าหน้าซองเป็นนครสวรรค์ เขต 9 จึงทำการทักท้วง เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ถูกต้อง เธอจึงโทรหาเพื่อนอาสาจับตาเลือกตั้ง เพื่อนยืนยันว่าผิด และส่งระเบียบกกต.ให้ จึงยืนยันกับเจ้าหน้าที่ต่อไป เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเขต 9 คือหน่วยเลือกตั้งที่นี่ทุกซองเขียนแบบนั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนมาดูและพยายามอธิบายว่า ที่เขียนเขต 9 นั้นถูกต้องพร้อมนำบัตรประชาชนของเธอไปตรวจสอบพบว่า อยู่เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมาดูเทียบหน้าซองจึงเข้าใจว่า ที่ผ่านมาเขียนผิดต้องเขียนเลข 2 จึงเปลี่ยนซองใหม่ และแจ้งว่าซองอื่นๆ(เต็มกล่อง)จะแก้ไขตอนปิดหีบแล้ว
 ⁃ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งว่า มีสิทธิเลือกตั้งเขต 19 แต่เจ้าหน้าที่กลับเขียนเขตเลือกตั้ง เป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 อย่างไรก็ดี รหัสเขตเลือกตั้ง ระบุว่า 10019 ซึ่งถูกต้อง
 
๐ ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เจ้าหน้าที่เขียนหน้าซองบัตรเลือกตั้งให้ผิดเขต พอทักท้วง แจ้งว่า คนก่อนหน้าเขียนมาผิด และแก้ไขให้ 
 
๐ เขตเลือกตั้งที่ 26 พระราม2ฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าเขียนเขตหน้าซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งผิดเขต ต้องทักท้วงให้แก้ไข
 
๐ ที่พารากอนฮอลล์ ประชาชนทักท้วงเจ้าหน้าที่ว่า รหัสที่เขียนหน้าซองเป็นรหัสไปรษณีย์ ไม่ใช่รหัสเขต แต่จำได้ไม่แน่ชัดนัก เมื่อบอกตัวเลขรหัสที่จำได้ไป เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจึงไปค้นหาซองที่มีเลขดังกล่าวให้ แต่ไม่พบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่า กรณีที่รหัสผิด แต่จังหวัดและเขตถูก ซองดังกล่าวจะถูกส่งไปถูกเขตเลือกตั้ง
 
๐ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่เขียนเขตหน้าซองผิด โดยเธอเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเพียงห้าเขต แต่เจ้าหน้าที่เขียนหน้าซองว่า เขต 14
 
๐ ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง : เจ้าหน้าที่เขียนเลขหน้าซองเป็นรหัสไปรษณีย์หมดทุกซอง แต่เวลา 17.00 น. มีผู้มาแจ้งเจ้าหน้าที่จึงรีบแก้รหัสหน้าซอง โดยขีดรหัสไปรษณีย์ทิ้ง เซ็นกำกับ และแก้เป็นรหัสเขต
 
๐ ที่สำนักงานเขตหลักสี่ : มีผู้แจ้งว่า มีสิทธิเลือกตั้ง ขอนแก่น เขต 9 แต่ในซองใส่บัตรเลือกตั้ง กปน. กลับระบุว่า ขอนแก่น เขต 8 แต่ระบุรหัสเขตเลือกตั้งถูกต้อง
 
๐ ที่บริเวณลาดจอดรถ สำนักงานเขตคลองสามวา เจ้าหน้าที่ระบุรหัสเขตเลือกตั้งที่หน้าซองผิด แต่เจ้าหน้าที่คนถัดมาทักท้วง จึงทำการแก้ไขได้ทัน
 
——
 
ต่างจังหวัด
 
๐ ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี มีผู้แจ้งอย่างน้อยสองรายว่า กปน. เขียนเลขเขตสิทธิเลือกตั้งหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิด เป็นเลข 6 ทั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิในเลือกตั้งที่เป็นเลขอื่น แต่เขียนจังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งถูก ผู้ที่แจ้งข้อมูลคนหนึ่งระบุว่า ได้โต้แย้ง กปน. ไปแล้ว แต่กปน. แจ้งว่าถูกต้อง และให้หย่อนบัตรเลือกตั้ง ส่วนอีกรายระบุว่า เกิดความสงสัยแต่ไม่ได้โต้แย้ง เนื่องจากเห็นซองของคนอื่นก็ระบุเป็นเขต 6
 
๐ ชลบุรี 
 
- ศาลากลางชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี มีรายงานจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า เจ้าหน้าที่เขียนเขตบนบัตรของผู้มาใช้สิทธิจังหวัดบุรีรัมย์เขต 5-7 ผิด เป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งหมดในช่วงเช้า เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้สังเกตการณ์ได้ไปดูที่ หน่วย 42 สำหรับผู้ใช้สิทธิจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่รู้จะทำยังไงกับบัตรที่เขียนผิดเขตไปแล้วในช่วงเช้า
 
 ⁃ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี หน่วยเลือกต้ังที่ 12 : กปน. ระบุเลขเขตที่มีสิทธิเลือกตั้งผิด จากเขต 5 ระบุเป็นเลข 12 ประชาชนผู้แจ้งข้อมูลระบุว่า โต้แย้งกปน. แล้ว แต่ไม่ได้แก้ไขให้
 
 ⁃ ที่สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 : กปน. ระบุเลขเขตเลือกตั้งผิด เขียนเลข 8 ในหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งของผู้ไปใช้สิทธิทุกคน ผู้มาแจ้งเรื่องโต้แย้งกปน. แล้ว แต่กปน. ตอบกลับมาว่าถูกต้องแล้ว
 
๐ นครราชสีมา - ประชาชนรายงานว่า ที่เขตเลือกตั้งที่ 14  หน่วย4 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปากช่อง หน้าซองขาว เจ้าหน้าที่ใส่เลขเขตที่ไปเลือกตั้ง(14) แทนที่จะเป็นเลขเขตที่มีสิทธิเลือก(1) 
 
๐ เชียงใหม่ - ประชาชนรายงานว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ให้กรอกรหัสไปรษณีย์แทนรหัสเขต ซึ่งเมื่อสอบถามไปยังกองอำนวยการ ได้รับคำตอบกลับมาว่า ที่ถูกต้องคือ การกรอกรหัสเขต และได้รับแจ้งจากประชาชนที่เลือกตั้งหน่วยที่ 8 เชียงราย เขต 2 เจ้าหน้าที่กรอกรหัสไปรษณีย์ “57210” ลงหน้าซอง แทนที่จะเป็นรหัสเขตเลือกตั้ง “57002” - เวลา 17.00 น. ผู้สังเกตการณ์สอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยนั้นจนท.ยืนยันว่าต้องกรอกรหัสไปรษณีย์ และทุกซองในหน่วยดังกล่าวกรอกรหัสไปรษณีย์
 
๐ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : กปน. ระบุเลขเขตเลือกต้ังผิด เป็นเขต 7 ทั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 1 แต่ระบุรหัสเขตเลือกต้ังถูกต้อง
 
๐ พะเยา - อาคาร 99 ปี พระอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา กปน. ระบุรหัสเขตเลือกต้ังผิด แต่ได้ขีดฆ่าและแก้ไขรหัสให้ถูกต้อง แต่กปน. ก็ไม่ได้เซ็นกำกับบริเวณที่ขีดฆ่าแต่อย่างใด
 
นอกจากนี้สำนักข่าวยังรายงานว่า แสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ระบุว่า มีการตรวจพบหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เขียนรหัสเขตเลือกตั้งที่หน้าซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งผิด โดยเขียนของหน่วยเลือกตั้งเขต 2 แต่เจ้าหน้าที่กรอกเป็นเขต 4 และกรอกรหัสไปรษณีย์แทนรหัสจังหวัด ซึ่งพบผิดพลาดประมาณ 100 คน
 
ทั้งนี้มีกรณีที่สำนักงานเขตห้วยขวาง ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่กปน.กรอกจังหวัดและเขตเลือกตั้ง แต่ไม่กรอกรหัสเขตหน้าซองให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และที่ว่าการอำเภอบางปะกง ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ใช้สิทธิ ว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่ได้เขียนรหัสประจำเขตบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (แต่เขียนจังหวัดและเขตที่มีสิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว) หลังจากพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า จะแก้ไขหลังปิดหีบ 
 
ไม่ให้ถ่ายภาพสังเกตการณ์
 
 
 
 
๐ เวลาประมาณ 12.20 น. ที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 32 ชุดที่ 2 ลำดับที่ 522 -1022 กรุงเทพมหานคร (เขตเลือกตั้งที่ 27-33) ไม่ให้ถ่ายรูปการลงคะแนนเสียงแม้ว่าจะเป็นการรายงานที่ห่างออกมาจากเส้นเหลืองและไม่เห็นถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการสอบถามย้ำไปแล้วว่ามีการถ่ายที่ไม่ได้เข้ามาในเขตเส้นเหลืองก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายพร้อมกับเชิญออกจากหน่วยเลือกตั้ง
 
๐ เวลา 09.09 น. เขตที่ 31 บริเวณสำนักงานเขตทวีวัฒนา ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั่งผนึกซองห้ามประชาชนถ่ายภาพบรรยากาศหน้าคูหา
 
๐ เขตเลือกตั้ง​ที่​ 10 อ.บ้านผือ​ อุดรธานี​ หอประชุม​บริบาล​ภูมิ​เขตต์ เจ้าหน้าที่พยายาม​กันผู้​สังเกต​การณ์​และไม่ให้ความร่วมมือ​ระหว่าง​การจับตาเลือกตั้ง​ของอาสาสมัคร​ ป้าย5/5 มีการติดไว้ข้างในหอประชุม​หน่วยเลือกตั้ง​ พอมีการทักท้วงจึง​นำมาติดที่บอร์ด​ข้างนอก​
 
๐ เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ตอนแรกเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์จาก We Watch เข้าพื้นที่สังเกตการณ์ แต่เมื่อแจ้งว่า สังกัด We Watch ก็ยอมให้เข้ามาสังเกตการณ์
 
๐ เขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผู้สังเกตการณ์ถ่ายภาพแม้จะอยู่นอกหน่วยเลือกตั้งหรือบริเวณนอกเส้นเหลือง
 
ข้อมูลผู้สมัครและพรรคไม่ครบหรือสร้างความสับสน
 
 
 
 
๐ ที่สำนักงานเขตหนองแขม ประชาชนรายงานว่า รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของเขต 5 จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ โดยรายชื่อที่หายไปคือ นายเอกชัย ควรศิริ เบอร์ 6 จากพรรคก้าวไกล
 
๐ ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ผู้สังเกตการรตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครหน้าหน่วยพบกว่าในหนึ่งหน่วยเลือกตั้งมี 2 เขต 2 จังหวัด แต่มีชื่อรายชื่อผู้สมัครบนกระดานหน้าหน่วยแค่เขตเดียว ทำให้บางคนที่มาใช้สิทธิไม่พบรายชื่อผู้สมัครเขตของตนเอง
 
๐ ที่หอประชุมอำเภอสูงเนิน นครราชสีมา ประชาชนรายงานว่า กระดานแนะนำผู้สมัครเขต 4 ไม่มีรายชื่อผู้สมัครของพรรคก้าวไกลเบอร์ 5
 
๐ ที่โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนรายงานว่า กระดานแนะนำผู้สมัครที่จัดเรียงไม่เป็นระเบียบ สร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้สิทธิ
 
 
ปิดผนึกซองไม่ถูกต้อง
 
 
 
 
๐ เขตเลือกตั้งที่ 29 สำนักงานเขตบางแค เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผู้ออกเสียงลอกกาวเพื่อปิดซองบัตรเลือกตั้งเอง นำซองไปแปะสก็อตเทปเองและไม่เซ็นชื่อบริเวณกรอบที่กำหนดทับลายเซ็น
๐ เขตเลือกต้้งที่ 7 เทศบาลเมืองพิมลราช ตำบลพิมลราช จังหวัดนนทบุรี ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อปิดซองโดยไม่คร่อมบริเวณผนึกซอง
๐ ที่จังหวัดภูเก็ต ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อไม่คร่อมบริเวณผนึกซอง
๐ เขตเลือกตั้งที่ 6 อาคารอเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่ติดเทปใสปิดซองแต่ไม่เซ็นชื่อกำกับที่ผนึกจดหมาย
๐ เขตเลือกตั้งที่32 สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อบนซองไม่คร่อมบริเวณผนึกซอง
๐ เขตเลือกตั้งที่ 6 เทศบาลเมืองบางแม่นาง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อบนซองไม่คร่อมบริเวณผนึกซอง เซ็นเฉพาะบริเวณด้านบน
๐ เขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่  ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อบนซองไม่คร่อมบริเวณผนึกซอง 
๐ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย : เจ้าหน้าที่เซ็นกำกับปิดผนึกไม่ถูกต้องตามระเบียบ กกต. โดยเซ็นเหนือบริเวณรอยต่อผนึก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแจ้งเหตุ ระบุว่า ทางกปน. เขียนไม่ถนัด
 
ปัญหาอื่นๆ 
 
 
 
๐ เซ็นชื่อผิดช่อง - ที่เซ็นทรัลโคราช ประชาชนรายงานว่า เขาเดินเข้าคิวไปรับบัตรเลือกตั้งและเมื่อจะลงชื่อพบว่า ช่องลงชื่อของเขามีผู้ลงแทนไปแล้ว เจ้าหน้าที่จึงเรียกกกต.ในหน่วยเลือกตั้งมาทำบันทึกเหตุการณ์ไว้ โดยความผิดพลาดสืบเนื่องจากผู้ที่มีชื่อติดกับเขาและคล้ายกันเซ็นไปก่อน เจ้าหน้าที่จึงโยงลูกศรชี้ชื่อไปยังชื่อที่ถูกต้องไว้ เจ้าหน้าที่พยายามติดตามผู้ที่เซ็นชื่อผิด ประกาศเรียกตัวแต่ไม่สามารถติดตามได้ ประธานประจำหน่วยจึงจัดประชุมสรุปคือ ทำบันทึกเหตุการณ์ไว้และขอให้เขาเซ็นกำกับไว้ เจ้าหน้าที่ประหน่วยเลือกตั้งขอโทษเขา ยอมรับว่า เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่เองไม่ใช่เรื่องที่มีการสวมสิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด ทั้งนี้เขาได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อย
 
๐ ใส่ลำดับผู้มีสิทธิเป็นรหัสเขต  ที่เขตเลือกตั้งที่ 12 ระยอง-ปราจีนบุรี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เจ้าหน้าที่ไม่ได้จ่าหน้าซองเป็นรหัสเขต แต่เขียนเป็นเลขลำดับที่ของผู้ใช้สิทธิ เธอเล่าตอนที่เข้าไปใช้สิทธิเจ้าหน้าที่บอกให้จำลำดับที่เอาไว้ ตอนที่รับบัตรก็บอกลำดับไปและเพิ่งสังเกตว่า ตอนที่จะหย่อนบัตรลงหีบว่า รหัสเขตเป็นเลขลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อออกมาจึงสอบถามกับเพื่อนที่ไปด้วยกัน ปรากฏว่า เพื่อนก็พบปัญหาเดียวกัน
 
๐ ไม่ตรวจสอบอัตลักษณ์ ที่สำนักเขตห้วยขวาง บึงกุ่มและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาชนรายงานว่า ตอนยื่นบัตรประชาชนรับบัตรเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ดูบัตรแต่ไม่ตรวจสอบใบหน้าว่า เป็นคนเดียวกันนหรือไม่ 
 
๐ กปน.ฉีกบัตรขาด  - เวลา 11.49 น. ที่หอประชุมโรงเรียนละงูพิทยาคม ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประชาชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฉีกบัตรจากสมุดบัตรผิดพลาดทำให้บัตรเลือกตั้งสีเขียวฉีกขาดประมาณ 1/4 ของกระดาษตามกว้าง (บัตรของผู้เลือกตั้งท่านก่อนหน้า) ประธานประจำหน่วยแจ้งว่าขณะนี้กกต. ไม่อยู่ที่หน่วย ทำให้ตัดสินใจว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่นั้นอยู่ภายใต้การตัดสินใจของเขา และเขาขอตัดสินใจว่าบัตรสามารถใช้ได้ เธอและผู้รอเลือกตั้งท่านอื่นพยายามช่วยกันโต้แย้งว่า เลือกตั้งครั้งก่อน ตอนนับคะแนนที่หน่วยกรุงเทพฯ บัตรฉีกขาดถูกตีว่าเป็นบัตรเสีย จึงถามประธานว่า บัตรแบบนี้หากส่งไปนับที่หน่วยจะถือเป็นบัตรเสียอีกไหม ประธานแจ้งว่า ก็เป็นหน้าที่ของ กกต. ประจำหน่วยนับคะแนนอีกทีหนึ่ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยท่านอื่นก็ช่วยกันแย้งว่า แล้วถ้าท่านผู้เลือกตั้งจะเลือกเบอร์ตรงที่ฉีกขาดจะทำอย่างไร ดำรงกลับไม่สามารถให้คำตอบได้ สุดท้ายจึงยอมให้เปลี่ยนเป็นบัตรเลือกตั้งใบใหม่ในที่สุด ทั้งนี้ในช่วงระหว่างโต้แย้งก็ไม่มี กกต. ปรากฏตัวมาที่หน่วยแต่อย่างใด
 
๐ QR Code ล่ม - เวลา 9.20 ที่พารากอนฮอลล์ มีเจ้าหน้าที่ประกาศว่า ระบบสแกน QR Code อาจจะเข้าไม่ได้เป็นระยะเนื่องจากมีผู้ใช้งานเยอะ ถ้าเข้าไม่ได้ก็ยังสามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ได้ ทั้งสองเขต 26-27 ชั้นจี เชคเมื่อคืน พระรามสอง ฮอลล์ ชั้นสี่ แต่ 27 จะต้องไปลานจอดรถ 3 ครึ่ง
 
๐ เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง - ประชาชนรายงานว่า ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่ลานจอดรถชั้น G เซ็นทรัลพระรามสอง ในตอนเช้าจึงตรวจสอบดูพบว่า สถานที่เปลี่ยนเป็นฮอลล์ชั้น 4 แต่เมื่อไปถึงพบว่า ฮอลล์ชั้น 4 จัดไว้สำหรับผู้ที่ลงคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 26 เท่านั้น ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 27 จะต้องเดินลงออกเสียงที่ลานจอดรถชั้น 3 ครึ่งแทน
ประเภทเรื่องน่าสนใจ: