เลือกตั้ง 66 : กปน.เขียนเขต/รหัสหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิด บางหน่วยเพิ่งรู้ว่าผิดตอนบ่ายสาม

เลือกตั้ง 66 : กปน.เขียนเขต/รหัสหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิด บางหน่วยเพิ่งรู้ว่าผิดตอนบ่ายสาม

เมื่อ 7 พ.ค. 2566วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 Vote62 เครือข่ายประชาสังคมที่ทำงานจับตาการเลือกตั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งปัญหาในการ #เลือกตั้งล่วงหน้า และมีทีมผู้สังเกตการณ์และอาสาสมัครจับตาการเลือกตั้งลงพื้นที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยมีรายงานปัญหาเช่น ไม่พบชื่อที่ลงทะเบียน การเซ็นชื่อที่ซองไม่คร่อมบริเวณที่ถูกต้อง ป้ายแนะนำผู้สมัครและพรรคการเมืองไม่ครบถ้วน และที่ดูจะเป็นปัญหาสำคัญคือ การเขียนเขตเลือกตั้งหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิด บางที่เลือกตั้งเพิ่งทราบว่า ผิดพลาดในเวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ดังนี้


กรุงเทพมหานคร
 

สำนักงานเขตบางเขน เวลาประมาณ 15.00 น. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์เขต 2 ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ปรากฎรายชื่อในชุดที่ 31 ของสำนักงานเขต(ชุดที่ 31 เป็นหน่วยของนครสวรรค์เขต 1-6) พบว่า เจ้าหน้าที่จ่าหน้าซองเป็นนครสวรรค์ เขต 9 จึงทำการทักท้วง เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ถูกต้อง เธอจึงโทรหาเพื่อนอาสาจับตาเลือกตั้ง เพื่อนยืนยันว่าผิด และส่งระเบียบกกต.ให้ จึงยืนยันกับเจ้าหน้าที่ต่อไป เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเขต 9 คือหน่วยเลือกตั้งที่นี่ทุกซองเขียนแบบนั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนมาดูและพยายามอธิบายว่า ที่เขียนเขต 9 นั้นถูกต้องพร้อมนำบัตรประชาชนของเธอไปตรวจสอบพบว่า อยู่เขต 2 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมาดูเทียบหน้าซองจึงเข้าใจว่า ที่ผ่านมาเขียนผิดต้องเขียนเลข 2 จึงเปลี่ยนซองใหม่ และแจ้งว่าซองอื่นๆ(เต็มกล่อง)จะแก้ไขตอนปิดหีบแล้ว


เขตที่ 6 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เจ้าหน้าที่เขียนหน้าซองบัตรเลือกตั้งให้ผิดเขต พอทักท้วง แจ้งว่า คนก่อนหน้าเขียนมาผิด และแก้ไขให้ ต่างจังหวัด

๐ ชลบุรี - ศาลากลางชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี มีรายงานจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า เจ้าหน้าที่เขียนเขตบนบัตรของผู้มาใช้สิทธิจังหวัดบุรีรัมย์เขต 5-7 ผิด เป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งหมดในช่วงเช้า เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้สังเกตการณ์ได้ไปดูที่ หน่วย 42 สำหรับผู้ใช้สิทธิจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่รู้จะทำยังไงกับบัตรที่เขียนผิดเขตไปแล้วในช่วงเช้า

๐ นครราชสีมา - ประชาชนรายงานว่า ที่เขตเลือกตั้งที่ 14 หน่วย4 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปากช่อง หน้าซองบัตรเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ใส่เลขเขตที่ไปเลือกตั้ง(14) แทนที่จะเป็นเลขเขตที่มีสิทธิเลือก(1) 

๐ เชียงใหม่ - ประชาชนรายงานว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ให้กรอกรหัสไปรษณีย์แทนรหัสเขต ซึ่งเมื่อสอบถามไปยังกองอำนวยการ ได้รับคำตอบกลับมาว่า ที่ถูกต้องคือ การกรอกรหัสเขต 

นอกจากนี้สำนักข่าวยังรายงานว่า แสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ระบุว่า มีการตรวจพบหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีที่เจ้าหน้าที่เขียนรหัสเขตเลือกตั้งที่หน้าซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งผิด โดยเขียนของหน่วยเลือกตั้งเขต 2 แต่เจ้าหน้าที่กรอกเป็นเขต 4 และกรอกรหัสไปรษณีย์แทนรหัสจังหวัด ซึ่งพบผิดพลาดประมาณ 100 คน