Twitter Space : เลือกตั้ง 66 : เตรียมพร้อมก่อนเข้าคูหา รู้กติกาก่อนเลือกตั้ง

 
อีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566 แล้ว และอีกสัปดาห์เศษ ก็จะถึงวันเลือกตั้งจริง 14 พฤษภาคม 2566
 
ในการเลือกตั้ง 66 ที่จะถึงนี้ กติกาการเลือกตั้งแตกต่างไปจากการเลือกตั้งปี 2562 ใช้ระบบคู่ขนาน มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรก เลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ใบที่สอง เลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ โดยผู้สมัคร ส.ส. เขตแต่ละเขต แม้มาจากพรรคเดียวกันก็อาจจะไม่ได้เบอร์เดียวกัน ต่างเขตต่างเบอร์ และหลังเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว ส.ส. แบ่งเขต 400 คน และส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 รวม 500 คน จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอ แต่เดี๋ยวก่อน! “ส.ว. ชุดพิเศษ” 250 คน ยังอยู่ร่วมเลือกนายกฯ หลังการเลือกตั้ง 66 ด้วย
 
 
กติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2562 รวมถึงสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนช่วงการเลือกตั้ง 2566 ทั้งบัตรเลือกตั้งผู้สมัครส..ส. แบ่งเขต แบบ “บัตรโหล” ที่ระบุแค่เบอร์ แต่ไม่ระบุข้อมูลอื่นๆ เช่น พรรคในสังกัด หรือชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร ส.ส. ไหนจะการแบ่งเขตเลือกตั้งทีบางเขตชวนงง หั่นแขวนหั่นตำบล ทำให้บางคนที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าใหม่ทั้งในปี 2562 และในปี 2566 อาจสับสนก่อนการเลือกตั้ง ไหนจะข้อมูลมากมายที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนไปเลือกตั้ง เพื่อที่จะกาเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ได้ถูกต้องตามต้องการ
 
 
ใครยังตามข้อมูลเลือกตั้ง 66 ไม่ทัน อยากเตรียมตัวให้พร้อมให้เป๊ะปังก่อนเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง ชวนมาฟังมาคุย มาแลกเปลี่ยน กันได้ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ทางทวิตเตอร์สเปซ @iLawclub https://twitter.com/i/spaces/1yoKMZjpoVWGQ