เลือกตั้ง66: เตือนภัย ระวัง ‘ชื่อผี’ โผล่ในทะเบียนบ้าน รีบแจ้งถอนออกก่อน 3 พ.ค. 66

เลือกตั้ง66: เตือนภัย ระวัง ‘ชื่อผี’ โผล่ในทะเบียนบ้าน รีบแจ้งถอนออกก่อน 3 พ.ค. 66

เมื่อ 22 เม.ย. 2566
การเป็นผู้มีสิทธิ #เลือกตั้ง66 เกี่ยวข้องกับการมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นอย่างมาก เพื่อรู้ว่าตัวเองต้องไปเลือกตั้งที่คูหาใด เลือกพรรคใด และจะเลือกใครมาเป็น ส.ส. เขตของตนเอง ทว่าข้อควรระวังที่กลับมาแทบในทุกการเลือกตั้ง คือ การมี ‘ชื่อผี’ โผล่อยู่ในทะเบียนบ้านของประชาชน
 
‘ชื่อผี’ หมายถึง ชื่อของบุคคลอื่น หรือชื่อของผู้ไม่ได้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ดันไปปรากฎอยู่ในรายชื่อทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน ซึ่งถือเป็นความผิดปกติ และอาจจะเปิดช่องโหว่ให้มีการโกงผลคะแนนในการเลือกตั้งที่กำลังมาถึงได้
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 อธิบายถึงขั้นตอนการจัดการกับบรรดาชื่อผีเอาไว้ดังนี้
 
ในกรณีที่ประชาชนตรวจพบว่า:
 
1) ไม่มีชื่อตนเอง ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 
2) ไม่มีชื่อของผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 
3) พบรายชื่อของบุคคลอื่น ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านของตน
 
4) พบรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านของตน
 
5) พบรายชื่อของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
 
 
ให้รีบยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้:
 
1) สำเนาทะเบียนบ้าน
 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 
3) บัตรประจำตัวอื่นใดที่ราชการออกให้
 
 
การแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกจากรายชื่อหรือทะเบียนบ้าน “สามารถทำได้ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น”
 
อ้างอิงตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ กกต. ระบุว่า ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวได้จาก:
 
1) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
 
2) บริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง (เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตอำเภอ หรือในเขตการปกครองท้องถิ่น)
 
3) หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
 
4) แอปพลิเคชัน Smart Vote
 
5) เว็บไซต์ สำนักบริการทะเบียน กรมการปกครอง (https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/)
 
 
ทั้งนี้ การมีชื่อผีไปเลือกตั้งตามคูหาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เป็นปัญหาต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตย และจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อสถานการณ์การเมืองไทยต่อไป
 
เพราะเชื่อว่าเราทุกคนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ไอลอว์จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ เข้ามามีส่วนร่วมลงชื่อเป็นอาสาสมัครจับตาและรายงานผลคะแนนเลือกตั้งได้ที่ Vote62.com