เลือกตั้ง66: จับได้ใบแดง แต่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ต้องเลือกตั้งตามที่ลงทะเบียน

เลือกตั้ง66: จับได้ใบแดง แต่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ต้องเลือกตั้งตามที่ลงทะเบียน

เมื่อ 11 เม.ย. 2566
 
หลังจากกองทัพบกเริ่มทำการตรวจเลือดทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือที่เราเรียกกันว่าการ ‘เกณฑ์ทหาร’ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา คำถามสำคัญของชายไทยหลายคน คือ การเกณฑ์ทหารจะส่งผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 อย่างไร? เนื่องจากชายไทยหลายคนจะต้องเข้าค่ายเป็นทหารในช่วงวันเลือกตั้งพอดี
 
จากการที่ไอลอว์พยายามโทรศัพท์ติดต่อสายด่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เบอร์ 1444 พบว่าถูกตัดสายหลังกดหมายเลขภายในสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ แม้ยังไม่ทันได้พูดคุยกับปลายทางแต่อย่างใด การสอบถามผ่านเพจเฟซบุ๊กของ กกต. ชื่อ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ก็ได้ส่งเบอร์สายด่วนนี้ให้เราลองโทรไปอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สุดท้ายเพจ กกต.ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เราสอบถามไปดังนี้
 
 
 
<ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ‘นอกเขต’ แต่จับได้ใบแดง ต้องไปใช้สิทธิที่คูหาใด>
 
ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตามเขตคูหาเลือกตั้งที่ตนลงทะเบียนเอาไว้ เนื่องจากทะเบียนบ้านของกรมทหารยังไม่ได้ถูกย้ายเข้า และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 
 
ดังนั้นจึงยังสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามปกติ
 
<หากใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ‘ในเขต’ แต่จับได้ใบแดง ต้องไปใช้สิทธิที่คูหาใด>
 
ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตามที่ลงทะเบียนไปแล้วเช่นกัน ให้ยึดตามการลงทะเบียนที่ทำไว้
 
<การไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้า>
 
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตจะทำให้เรามีรายชื่อในเขตคูหาที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้ทหารเกณฑ์ทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะต้องไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น 
 
อย่างไรก็ตาม การจะขอออกจากรมทหารเพื่อเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันดังกล่าว ผู้ใช้สิทธิจะต้องสอบถามทางกรมทหารด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นคนละส่วนกับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่ กกต. สามารถให้ข้อมูลได้
 
ปัจจุบันนี้จึงเป็นที่แน่นอนว่า ผู้เกณฑ์ทหารที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต-นอกเขตไว้แล้ว มีสิทธิเช่นเดิมในวันเลือกตั้งล่วงหน้า แต่การออกจากค่ายทหารมาใช้สิทธิในวันดังกล่าวอาจยังไม่ชัดเจนนัก