คืนสุดท้ายเว็บล่ม! กกต. มีอำนาจขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ กฎหมายให้เวลาถึง 30 วันก่อนเลือกตั้ง

คืนสุดท้ายเว็บล่ม! กกต. มีอำนาจขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ กฎหมายให้เวลาถึง 30 วันก่อนเลือกตั้ง

เมื่อ 10 เม.ย. 2566
 
 
วันที่ 9 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตวันสุดท้าย และก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศว่าการลงทะเบียนในระบบออนไลน์สามารถทำได้ถึงเวลา 24.00 น. ทำให้มีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทันตามกำหนดนี้ แต่พบข้อเท็จจริงว่า มีประชาชนจำนวนมากที่เข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าของ กกต. เพื่อลงทะเบียน แต่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ หรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้สำเร็จ
 
จากการตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตมีปัญหาการเข้าถึงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ ในเวลาประมาณ 21.00 น. เป็นต้นมา และเมื่อใกล้เวลาปิดลงทะเบียน ก่อนเที่ยงคืนประมาณสิบนาที เว็บไซต์กกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางระบบในครั้งนี้จึงอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้
 
แต่เดิม กกต. กำหนดระยะเวลาเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 ในขณะที่กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เป็น 7 พฤษภาคม 2566 หรือหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งจริง แต่ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ข้อ 188 ระบุเกี่ยวกับการกำหนดวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ว่า “ระยะเวลาการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง โดยวันสุดท้ายของการลงทะเบียนต้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
 
หากนับถอยหลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป 14 พฤษภาคม 2566 ไปสามสิบวัน วันสุดท้ายตามกฎหมายที่ กกต. สามารถเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจึงเป็นวันที่ 14 เมษายน 2566 ดังนั้น หาก กกต. จะขยายเวลาการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น กกต. ก็สามารถทำได้ตามระเบียบที่เปิดช่องไว้
 
ทั้งนี้ สถิติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 พบว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรมากกว่า 2,100,000 คน โดยเฉพาะในวันสุดท้าย นับจนถึงเวลา 17.00 น. ก่อนที่เว็บไซต์จะเข้าไม่ได้ ก็มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 คน จึงเชื่อว่าในช่วง 7 ชั่วโมงสุดท้ายน่าจะมีประชาชนอีกหลักแสนคนที่ต้องการจะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต