ขอเชิญชวนทุกคนเป็นอาสา ไปจับตาการนับคะแนน #เลือกตั้ง66 หน้าหน่วยใกล้บ้าน

See video