เรท "ห้ามฉาย" ในพ.ร.บ.ภาพยนตร์ ?

คงไว้ อาจมีเรื่องรุนแรงที่รัฐต้องช่วยควบคุม แต่คณะกรรมการฯ ต้องหลากหลายและน่าเชื่อถือ
17% (12 votes)
ตัดออก ใช้ระบบเรตติ้งตามอายุก็พอแล้ว
83% (57 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 69 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว