เตรียมพร้อม #เลือกตั้ง66 Ep.1 เลือกตั้งวันไหน ตามกฎหมายต้องนับยังไงนะ?

See video
จะรู้ได้ยังไงว่า #เลือกตั้ง วันไหน?? ตามกฎหมายต้องนับยังไงนะ? 
 
อ่าน #เลือกตั้ง66 ทำไม กกต. เคาะเลือกตั้ง 7 พ.ค. 66 ตัวเลขนี้มายังไง? https://ilaw.or.th/node/6282