สรุปสถานการณ์การใช้มาตรา 112 ตลอดปี 63-65

See video
สรุปสถานการณ์การใช้ #มาตรา112 ตลอดสองปี 2563-2565 และเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ “Never Stop คนและคดียังไปต่อ”
 
โดยอานนท์ ชวาลาวัณย์, ปรางชณา ภัทรนรากุล, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ iLaw