เช็คเรียงคน! โหวต #สุราก้าวหน้า วาระสาม พปชร.-ภท. เสียงแทบไม่แตก เทโหวตคว่ำ

เช็คเรียงคน! โหวต #สุราก้าวหน้า วาระสาม พปชร.-ภท. เสียงแทบไม่แตก เทโหวตคว่ำ

เมื่อ 14 พ.ย. 2565
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
02112022_มติสุราก้าวหน้าวาระสาม.xlsx31.67 KB
02112022_มติสุราก้าวหน้าวาระสาม.pdf151.29 KB
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายที่เป็นที่จับตา คือ ร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือ #สุราก้าวหน้า โดยเป็นการพิจารณารายมาตราในวาระสอง และลงมติทั้งฉบับในวาระสาม สถานการณ์ระหว่างที่สภาพิจารณาลงมติรายมาตราเป็นไปได้ด้วยดี แต่ก็เกิดจุดพลิกผันในขั้นตอนการลงมติ “เห็นชอบทั้งฉบับ” ในวาระสาม เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ “ไม่เห็นด้วย” กับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 174 เสียง ไม่ด้วย 177 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง คะแนนตัดกันแค่เพียง 3 เสียงเท่านั้น แต่มีผลถึงขั้นให้ร่างกฎหมายที่ผ่านสภามาได้เป็นอันตกไป
 
ทว่า สถานการณ์การพิจารณาร่างกฎหมายยังไม่จบ เนื่องจากคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ห่างกันเพียง 3 เสียง ไม่ถึง 25 เสียง จึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ขอใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนับคะแนนใหม่ ซึ่งตามข้อ 83 และ ข้อ 85 ระบุว่าถ้าการขอให้นับคะแนนใหม่ ให้ใช้วิธีการขานชื่อรายบุคคล การลงมติครั้งสุดท้ายเพื่อวัดผลว่าร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าจะได้ไปต่อหรือไม่ ลากยาวเป็นชั่วโมง ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างก็ระดมพลมาขานออกเสียงลงมติ ท้ายที่สุด ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าก็ตกไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง คะแนนตัดกันเพียง 2 เสียงเท่านั้น
 
**หมายเหตุ : ตรวจสอบว่าส.ส.แต่ละคนลงมติอย่างไรในด้านล่าง หรือโหลด Excel ในไฟล์ที่แนบมา
 
 
 
 
พรรคร่วมรัฐบาล : พปชร. – ภท. เสียงแทบไม่แตกเทโหวตคว่ำ ปชป. ฟรีโหวต 
 
 
ฟากพรรคร่วมรัฐบาล เสียงโหวตคว่ำร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าส่วนใหญ่ มาจากสามพรรคใหญ่คือ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ ข้อต่างสำคัญอยู่ที่ว่า พรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทย เสียงแทบไม่แตกเทโหวตคว่ำ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ดูเหมือนว่าจะปล่อย “ฟรีโหวต” แม้เสียงส่วนใหญ่ถึง 22 เสียงจะโหวตไม่เห็นด้วย แต่ก็ยังมีส.ส. บางส่วนที่เทโหวตเห็นด้วย และบางส่วนงดออกเสียง
 
แม้ว่าภาพรวมเสียงจะแทบไม่แตก แต่ในพรรคพลังประชารัฐก็มีหนึ่งเสียงโหวตเห็นด้วยกับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าในวาระสาม คือเชิงชาย ชาลีรินทร์ ส.ส.แบบแบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งตอนลงมติวาระหนึ่ง  รับหลักการ เชิงชายก็ลงมติเห็นด้วยกับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเช่นกัน 
 
ส่วนงดออกเสียง 2 เสียง มาจากจากสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมด้วยจึงลงมติงดออกเสียงตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภา และอีกเสียงจากวีระกร คำประกอบ ส.ส. แปดสมัยจากจังหวัดนครสวรรค์ เขต 2 กรณีของวีระกรมีความน่าสนใจในแง่ว่า เป็นหนึ่งในส.ส. ที่ “เปลี่ยนใจ” ตอนโหวตวาระสาม เพราะหากย้อนกลับไปดูผลการลงมติวาระหนึ่ง จะเห็นว่าวีระกรเป็นหนึ่งในสองเสียงจากพรรคพลังประชารัฐที่รับหลักการร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า ซ้ำวีระกรยังอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว ทว่ากลับเปลี่ยนแนวการลงมติในวาระสาม
 
พรรคภูมิใจไทย เป็นอีกหนึ่งพรรคที่เสียงแทบไม่แตกและไร้เสียงเห็นด้วยกับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า มีเพียงสองเสียงที่งดออกเสียง คือ เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ และฐิตินันท์ แสงนาค นอกนั้นโหวตคว่ำหมด
 
พรรคประชาธิปัตย์ ดูเหมือนว่าจะปล่อยฟรีโหวต 22 เสียงโหวตไม่เห็นด้วย แต่ก็มีเสียงที่เห็นด้วยเก้าเสียง จาก 1) กนก วงษ์ตระหง่าน 2) กันตวรรณ ตันเถียร 3) เกียรติ สิทธีอมร 4) บัญญัติ เจตนจันทร์ 5) พนิต วิกิตเศรษฐ์ 6) วิวรรธน์ นิลวัชรมณี 7) ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 8) สาทิตย์ วงศ์หนองเตย และ 9) อิสรพงษ์ มากอำไพ หากย้อนไปดูมติวาระหนึ่ง กนก กันตวรรณ บัญญัติ วิวรรธน์ ศรีสมร และสาทิตย์ ก็โหวตรับหลักการร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า
 
พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ มีส.ส. ที่โหวตเห็นด้วยวาระสามอยู่บ้าง แต่ภาพรวมยังโหวตไม่เห็นด้วย ยกเว้นพรรคพลังท้องถิ่นไทที่โหวตเห็นด้วยสามเสียง พรรคอื่นๆ มีแนวโน้มเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ คือปล่อยฟรีโหวต
 
 เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียง
พลังประชารัฐ1 782
ภูมิใจไทย- 542
ประชาธิปัตย์9228
เศรษฐกิจไทย58-
ชาติไทยพัฒนา191
เศรษฐกิจใหม่13-
พลังท้องถิ่นไท3-1
รวมพลัง-2-
ชาติพัฒนากล้า 21-
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย---
 
 
พรรคฝ่ายค้าน : เสรีรวมไทยเสียงไม่แตก กลุ่มงูเห่าไม่แคร์พรรค โหวตไม่เห็นด้วย
 
 
ด้านพรรคฝ่ายค้าน โดยภาพรวมโหวตเห็นด้วยกับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าในวาระสาม โดยพรรคที่เสียงไม่แตกเป็นไปทิศทางเดียวกัน คือพรรคเสรีรวมไทยที่มีเสียงส.ส. โหวตเห็นด้วยเจ็ดเสียง ขณะที่พรรคอื่นๆ ยังมีเสียงแตกอยู่บ้าง พรรคเพื่อไทยมีเสียงส.ส. ที่โหวตไม่เห็นด้วยเจ็ดเสียง จากเจ็ดส.ส. งูเห่าได้แก่ 1) จักรพรรดิ ไชยสาส์น 2) จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 3) ธีระ ไตรสรณกุล 4) นิยม ช่างพินิจ 5) ผ่องศรี แซ่จึง 6) วุฒิชัย กิตติธเนศวร และ 7) สุชาติ ภิญโญ
 
พรรคก้าวไกลมีส.ส. ที่โหวตไม่เห็นด้วยห้าเสียง จากกลุ่มส.ส. งูเห่าเช่นกัน ได้แก่ 1) เกษมสันต์ มีทิพย์ 2) ขวัญเลิศ พานิชมาท 3) คารม พลพรกลาง 4) พีรเดช คำสมุทร และ 5) เอกภพ เพียรพิเศษ ด้านพรรคเพื่อชาติ มีส.ส. ที่โหวตไม่เห็นด้วยหนึ่งเสียง คือ อารี ไกรนรา
 
ด้านพรรคประชาชาติ ส.ส.ลงมติเสียงไม่แตก แต่โหวตตรงกันข้ามกับพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ คือโหวต “ไม่เห็นด้วย” กับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าสี่เสียง จาก 1) กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ 2) ซูการ์โน มะทา 3) สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ และ 4) อับดุลอายี สาแม็ง
 
แม้ในบรรดาพรรคฝ่ายค้าน จะมีส.ส. บางรายที่โหวตแตกจากแนวทางพรรคไปบ้าง แต่ภาพรวมยังเทโหวตเห็นด้วย และไม่มีส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านที่โหวตงดออกเสียงเลย
 
 
 เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียง
เพื่อไทย113 7-
ก้าวไกล465-
เสรีรวมไทย 7--
ประชาชาติ -4-
เพื่อชาติ31-
 
 
พรรคเล็ก : 3 พรรคเล็กโหวตเห็นด้วย 2 พรรคโหวตคว่ำ ครูไทยเพื่อประชาชนงดออกเสียง
 
ด้านเก้าพรรคเล็กที่มีส.ส. หนึ่งคนต่อพรรค แต่ละพรรคก็โหวตแตกต่างกันไป
  • พรรคที่ลงมติเห็นด้วยสามเสียง ได้แก่ 1) ระวี มาศฉมาดล จากพรรคพลังธรรมใหม่ 2) มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ จากพรรคไทยศรีวิไลย์ และ 3) นิคม บุญวิเศษ จากพรรคพลังปวงชนไทย 
  • พรรคที่ลงมติไม่เห็นด้วยสองเสียง คือ นันทนา สงฆ์ประชา พรรคประชาภิวัฒน์ และศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ พรรคพลเมืองไทย 
  • พรรคที่ลงมติงดออกเสียงหนึ่งเสียง คือ ปรีดา บุญเพลิง พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 
 
4 พรรคไร้เงา ไม่ปรากฏตัวลงมติ #สุราก้าวหน้า
 
 
ในการลงมติวาระสามของร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า มีส.ส. บางส่วนทั้งจากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลและฝั่งพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ได้ลงมติดังกล่าว ส่วนของพรรคเล็ก มีบางพรรคที่ไม่มีส.ส. มาร่วมลงมติเลย ได้แก่
 
1. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ซึ่งมีส.ส. สองที่นั่ง คือ ดำรง พิเดช และยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
2. พรรครวมแผ่นดิน มีส.ส. หนึ่งที่นั่ง คือ บุญญาพร นาตะธนภัทร
3. พรรคเพื่อชาติไทย มีส.ส. หนึ่งที่นั่ง คือ คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
4. พรรคประชาธิปไตยใหม่ มีส.ส. หนึ่งที่นั่ง คือ สุรทิน พิจารณ์
 
เช็คชื่อส.ส. เรียงคน ใครโหวตยังไง???
 
 
 เห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียง
พรรคร่วมรัฐบาล
พลังประชารัฐ1. เชิงชาย ชาลีรินทร์
1. กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
2. กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
3. กฤษณ์ แก้วอยู่
4. กษิดิ์เดช ชุติมันต์
5. กุลวลี นพอมรบดี
6. จองชัย วงศ์ทรายทอง
7. จักรพันธ์ พรนิมิตร
8. เจริญ เรี่ยวแรง
9. ชวน ชูจันทร์
10. ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
11. ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
12. โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
13. ฐนภัทร กิตติวงศา
14. ฐานิสร์ เทียนทอง
15. ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
16. ตรีนุช เทียนทอง
17. ธนกร วังบุญคงชนะ
18. ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ
19. นัทธี ถิ่นสาคู
20. นิพันธ์ ศิริธร
21. นิโรธ สุนทรเลขา
22. บุญยิ่ง นิติกาญจนา
23. ปฐมพงศ์ สูญจันทร์
24. ประทวน สุทธิอำนวยเดช
25. ประสิทธิ์ มะหะหมัด
26. ปริญญา ฤกษ์หร่าย
27. พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
28. พยม พรหมเพชร
29. พรชัย ตระกูลวรานนท์
30. พรรณสิริ กุลนาถศิริ
31. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
32. พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
33. พิเชษฐ สถิรชวาล
34. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
35. เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
36. ไพบูลย์ นิติตะวัน
37. ภริม พูลเจริญ
38. ภาคิน สมมิตรธนกุล
39. ภิญโญ นิโรจน์
40. ภูดิท อินสุวรรณ์
41. มณเฑียร สงฆ์ประชา
42. มานัส อ่อนอ้าย
43. ยงยุทธ สุวรรณบุตร
44. รงค์ บุญสวยขวัญ
45. รณเทพ อนุวัฒน์
46. วัชระ ยาวอหะซัน
47. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
48. ศาสตรา ศรีปาน
49. ศิริพงษ์ รัสมี
50. สมชาย วิษณุวงศ์
51. สมบัติ อำนาคะ
52. สมพงษ์ โสภณ
53. สมศักดิ์ เทพสุทิน
54. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
55. สัญญา นิลสุพรรณ
56. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
57. สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
58. สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
59. สาธิต อุ๋ยตระกูล
60. สายัณห์ ยุติธรรม
61. สุชาติ อุสาหะ
62. สุทา ประทีป ณ ถลาง
63. สุรชาติ ศรีบุศกร
64. สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
65. สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
66. สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
67. สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
68. สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
69. อนันต์ ผลอำนวย
70. อนุชา น้อยวงศ์
71. อนุชา นาคาศัย
72. อรรถกร ศิริลัทธยากร
73. อรุณ สวัสดี
74. อัครวัฒน์ อัศวเหม
75. อัฏฐพล โพธิพิพิธ
76. อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
77. อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
78. เอี่ยม ทองใจสด
1. วีระกร คำประกอบ
2. สุชาติ ตันเจริญ
ภูมิใจไทย-
1. กรวีร์ ปริศนานันทกุล
2. กฤติเดช สันติวชิระกุล
3. กิตติชัย เรืองสวัสดิ์
4. เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
5. คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
6. จักรกฤษณ์ ทองศรี
7. ชยุต ภุมมะกาญจนะ
8. ชาดา ไทยเศรษฐ์
9. โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
10. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
11. ไตรเทพ งามกมล
12. ธนยศ ทิมสุวรรณ
13. บุญลือ ประเสริฐโสภา
14. ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
15. พรชัย อำนวยทรัพย์
16. พิบูลย์ รัชกิจประการ
17. พิษณุ พลธี
18. เพชรดาว โต๊ะมีนา
19. ภราดร ปริศนานันทกุล
20. มณฑล โพธิ์คาย
21. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
22. มานพ ศรีผึ้ง
23. มารุต มัสยวาณิช
24. ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
25. รังสิกร ทิมาตฤกะ
26. รุ่งโรจน์ ทองศรี
27. วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
28. วัฒนา ช่างเหลา
29. วิรัช พันธุมะผล
30. วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
31. ศรีนวล บุญลือ
32. ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
33. ศุภชัย ใจสมุทร
34. ศุภมาส อิศรภักดี
35. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
36. สนอง เทพอักษรณรงค์
37. สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
38. สมบูรณ์ ซารัมย์
39. สมศักดิ์ พันธ์เกษม
40. สรอรรถ กลิ่นประทุม
41. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
42. สฤษดิ์ บุตรเนียร
43. สวาป เผ่าประทาน
44. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
45. สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
46. สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
47. โสภณ ซารัมย์
48. อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
49. อนาวิล รัตนสถาพร
50. อภิชา เลิศพชรกมล
51. อับดุลบาซิม อาบู
52. อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
53. อำนาจ วิลาวัลย์
54. เอกการ ซื่อทรงธรรม
1. เกียรติ เหลืองขจรวิทย์
2. ฐิตินันท์ แสงนาค
ประชาธิปัตย์
1. กนก วงษ์ตระหง่าน
2. กันตวรรณ ตันเถียร
3. เกียรติ สิทธีอมร
4. บัญญัติ เจตนจันทร์
5. พนิต วิกิตเศรษฐ์
6. วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
7. ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
8. สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
9. อิสรพงษ์ มากอำไพ
1. จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
2. เจือ ราชสีห์
3. ชัยชนะ เดชเดโช
4. ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
5. ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
6. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
7. เดชอิศม์ ขาวทอง
8. ธารา ปิตุเตชะ
9. นริศ ขำนุรักษ์
10. แนน บุณย์ธิดา สมชัย
11. ประกอบ รัตนพันธ์
12. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
13. ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
14. มนตรี ปาน้อยนนท์
15. รังสิมา รอดรัศมี
16. วุฒิพงษ์ นามบุตร
17. สราวุธ อ่อนละมัย
18. สินิตย์ เลิศไกร
19. สุภาพร กำเนิดผล
20. สุรินทร์ ปาลาเร่
21. องอาจ คล้ามไพบูลย์
22. อันวาร์ สาและ
1. ชวน หลีกภัย
2. บัญญัติ บรรทัดฐาน
3. พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
4. พิสิฐ ลี้อาธรรม
5. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
6. ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
7. สุทัศน์ เงินหมื่น
8. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
เศรษฐกิจไทย
1. เกษม ศุภรานนท์
2. จีรเดช ศรีวิราช
3. บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
4. ปัญญา จีนาคำ
5. พรชัย อินทร์สุข
1. จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
2. ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์
3. ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
4. ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
5. ไผ่ ลิกค์
6. ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
7. ยงยุทธ เทพจำนงค์
8. ยุทธนา โพธสุธน
-
ชาติไทยพัฒนา1. จุลพันธ์ โนนศรีชัย
1. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
2. ธีระ วงศ์สมุทร
3. นพดล มาตรศรี
4. ประภัตร โพธสุธน
5. เผดิมชัย สะสมทรัพย์
6. พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์
7. วราวุธ ศิลปอาชา
8. เสมอกัน เที่ยงธรรม
9. อนุรักษ์ จุรีมาศ
1. นิกร จำนง
เศรษฐกิจใหม่ 1. นิยม วิวรรธนดิฐกุล
1. ภาสกร เงินเจริญกุล
2. มารศรี ขจรเรืองโรจน์
3. สุภดิช อากาศฤกษ์
-
พลังท้องถิ่นไท
1. กวินนาถ ตาคีย์
2. โกวิทย์ พวงงาม
3. จารึก ศรีอ่อน
- 1. ชัชวาลล์ คงอุดม
รวมพลัง-
1. สุเนตตา แซ่โก๊ะ
2. สุพล จุลใส
-
ชาติพัฒนากล้า
1. เทวัญ ลิปตพัลลภ
2. วัชรพล โตมรศักดิ์
1. สมัคร ป้องวงษ์-
พรรคฝ่ายค้าน
เพื่อไทย
1. กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
2. กิตติ สมทรัพย์
3. กิตติกร โล่ห์สุนทร
4. กิตติ์ธัญญา วาจาดี
5. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
6. เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
7. เกษม อุประ
8. โกศล ปัทมะ
9. ขจิตร ชัยนิคม
10. คมเดช ไชยศิวามงคล
11. ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
12. คุณากร ปรีชาชนะชัย
13. จตุพร เจริญเชื้อ
14. จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
15. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
16. จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
17. จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
18. จิราพร สินธุไพร
19. จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
20. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
21. ฉลาด ขามช่วง
22. ชนก จันทาทอง
23. ชลน่าน ศรีแก้ว
24. ชวลิต วิชยสุทธิ์
25. ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
26. ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
27. ชูศักดิ์ แอกทอง
28. เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
29. ไชยวัฒนา ติณรัตน์
30. ไชยา พรหมา
31. ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
32. ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
33. ดะนัย มะหิพันธ์
34. ไตรรงค์ ติธรรม
35. ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
36. ทายาท เกียรติชูศักดิ์
37. เทียบจุฑา ขาวขำ
38. ธนกร ไชยกุล
39. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
40. นพ ชีวานันท์
41. นพคุณ รัฐผไท
42. นพพล เหลืองทองนารา
43. นิยม เวชกามา
44. นิรมิต สุจารี
45. นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
46. บัลลังก์ อรรณนพพร
47. บุญแก้ว สมวงศ์
48. บุญฐิณ ประทุมลี
49. บุญรื่น ศรีธเรศ
50. ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
51. ประภูศักดิ์ จินตะเวช
52. ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
53. ประเสริฐ บุญเรือง
54. ประเสริฐ จันทรรวงทอง
55. ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
56. พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
57. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
58. พัฒนา สัพโส
59. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
60. ไพจิต ศรีวรขาน
61. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
62. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
63. ภาควัต ศรีสุรพล
64. มนตรี ตั้งเจริญถาวร
65. มนพร เจริญศรี
66. มานะ โลหะวณิชย์
67. มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
68. มุกดา พงษ์สมบัติ
69. ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
70. รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
71. รังสรรค์ มณีรัตน์
72. รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
73. ละออง ติยะไพรัช
74. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
75. วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
76. วัน อยู่บำรุง
77. วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
78. วิทยา ทรงคำ
79. วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
80. วิสาร เตชะธีราวัฒน์
81. วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
82. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
83. วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
84. ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
85. ศรีเรศ โกฎคำลือ
86. ศักดา คงเพชร
87. ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
88. ศุภชัย นพขำ
89. สกุณา สาระนันท์
90. สงวน พงษ์มณี
91. สมคิด เชื้อคง
92. สมบัติ ศรีสุรินทร์
93. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
94. สมหญิง บัวบุตร
95. สยาม หัตถสงเคราะห์
96. สรัสนันท์ อรรณนพพร
97. สิงหภณ ดีนาง
98. สิรินทร รามสูต
99. สุทิน คลังแสง
100. สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
101. สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
102. สุรชาติ เทียนทอง
103. สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
104. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
105. อนันต์ ศรีพันธุ์
106. อนุรักษ์ บุญศล
107. อนุสรณ์ ปั้นทอง
108. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
109. อาภรณ์ สาราคำ
110. อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
111. เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
112. เอกธนัช อินทร์รอด
113. โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
1. จักรพรรดิ ไชยสาส์น
2. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
3. ธีระ ไตรสรณกุล
4. นิยม ช่างพินิจ
5. ผ่องศรี แซ่จึง
6. วุฒิชัย กิตติธเนศวร
7. สุชาติ ภิญโญ
-
ก้าวไกล
1. กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
2. คำพอง เทพาคำ
3. จรัส คุ้มไข่น้ำ
4. จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
5. จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
6. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
7. ญาณธิชา บัวเผื่อน
8. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
9. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
10. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
11. ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
12. ณัฐวุฒิ บัวประทุม
13. ทวีศักดิ์ ทักษิณ
14. ทศพร ทองศิริ
15. ทองแดง เบ็ญจะปัก
16. เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
17. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
18. ธีรัจชัย พันธุมาศ
19. นิติพล ผิวเหมาะ
20. เบญจา แสงจันทร์
21. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
22. ปดิพัทธ์ สันติภาดา
23. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
24. ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
25. พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
26. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
27. มานพ คีรีภูวดล
28. รังสิมันต์ โรม
29. วรภพ วิริยะโรจน์
30. วรรณวรี ตะล่อมสิน
31. วรรณวิภา ไม้สน
32. วาโย อัศวรุ่งเรือง
33. วุฒินันท์ บุญชู
34. ศักดินัย นุ่มหนู
35. ศิริกัญญา ตันสกุล
36. สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
37. สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
38. สมชาย ฝั่งชลจิตร
39. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
40. สุเทพ อู่อ้น
41. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
42. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
43. สุรวาท ทองบุ
44. องค์การ ชัยบุตร
45. อภิชาติ ศิริสุนทร
46. อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
1. เกษมสันต์ มีทิพย์
2. ขวัญเลิศ พานิชมาท
3. คารม พลพรกลาง
4. พีรเดช คำสมุทร
5. เอกภพ เพียรพิเศษ
-
เสรีรวมไทย
1. นภาพร เพ็ชร์จินดา
2. ประสงค์ บูรณ์พงศ์
3. เพชร เอกกำลังกุล
4. วัชรา ณ วังขนาย
5. วิรัตน์ วรศสิริน
6. วิศณุ ม่วงแพรสี
7. อำไพ กองมณี
--
ประชาชาติ-
1. กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
2. ซูการ์โน มะทา
3. สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
4. อับดุลอายี สาแม็ง
-
เพื่อชาติ
1. ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
2. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
3. สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
1. อารี ไกรนรา -