ภัคภิญญา จาก กรุงเทพ ถึง สุไหง-โกลก มาตรา 112 กับการเดินทางไกล

See video
ภัคภิญญา หรือแบมบูทำงานเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดของโรงพยาบาล และมีอาชีพเสริมเป็นนักร้องและนางแบบ เธอถูกดำเนินดคีมาตรา 112 และพรบ.คอมพิวเตอร์ จากครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบัน (คปส.) จากอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทำให้เธอต้องเดินทางไปกลับจากกรุงเทพกว่า 1,200 กิโล 
 
โดยคดีของเธอนั้นจะถูกพิพากษาในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นี้