#แก้รัฐธรรมนูญ ม. 272 ตัดอำนาจส.ว.ชุดพิเศษ ในการเลือกนายกฯ

See video

6-7 กันยายน 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีนัดพิจารณาร่าง #แก้รัฐธรรมนูญ จากภาคประชาชน เพื่อยกเลิก มาตรา 272 ที่กำหนดให้อำนาจส.ว. ชุดพิเศษ 250 คนที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.