ประเทศไทยมีใครถูกสปายแวร์เพกาซัส “เจาะ” โทรศัพท์บ้าง??

See video

ประเทศไทยมีใครถูกสปายแวร์เพกาซัส “เจาะ” โทรศัพท์บ้าง