รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ รอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ-พล.อ.อนุพงษ์ ถูกลงมติไม่ไว้วางใจมากที่สุด

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ รอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ-พล.อ.อนุพงษ์ ถูกลงมติไม่ไว้วางใจมากที่สุด

เมื่อ 23 ก.ค. 2565
23 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนัดลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมกัน 11 คน โดยผลการลงมติ พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวมทั้งหมด 11 คน ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 
ทั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจจากสภาผู้แทนฯ มากที่สุด ส่วนผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจำนวนมาเป็นลำดับที่สองและสาม คือ รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ อนุทิน ชาญวีรกูล – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศักดิ์สยาม ชิดชอบ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในขณะที่ผู้ที่ได้รับเสียงไม่ไว้วางใจมากที่สุด คือ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่ได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุดในสภา คือ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
โดยผลการลงมติอย่างละเอียดมีดังนี้
 
 
 
 
 
1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา – นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไว้วางใจ 256
ไม่ไว้วางใจ  206
งดออกเสียง 9
ผล: ไว้วางใจ
 
2. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ไว้วางใจ 241
ไม่ไว้วางใจ 207
งดออกเสียง 23
ผล: ไว้วางใจ
 
3. อนุทิน ชาญวีรกูล – รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไว้วางใจ 264
ไม่ไว้วางใจ 205
งดออกเสียง 3
ผล: ไว้วางใจ
 
4. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ – รองนายกรัฐมนตรี
ไว้วางใจ 268
ไม่ไว้วางใจ 193
งดออกเสียง 11
ผล: ไว้วางใจ
 
5. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไว้วางใจ 245
ไม่ไว้วางใจ 212
งดออกเสียง 13
ผล: ไว้วางใจ
 
6. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ไว้วางใจ 262
ไม่ไว้วางใจ 205
งดออกเสียง 5
ผล: ไว้วางใจ
 
7. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไว้วางใจ 249
ไม่ไว้วางใจ 205
งดออกเสียง 18
ผล: ไว้วางใจ
 
8. จุติ ไกรฤกษ์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไว้วางใจ 244
ไม่ไว้วางใจ 209
งดออกเสียง 17
ผล: ไว้วางใจ
 
9. สันติ พร้อมพัฒน์ – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ไว้วางใจ  249
ไม่ไว้วางใจ 204
งดออกเสียง 18
ผล: ไว้วางใจ
 
10. นิพนธ์ บุญญามณี – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไว้วางใจ 246
ไม่ไว้วางใจ 206
งดออกเสียง 20
ผล: ไว้วางใจ
 
11. สุชาติ ชมกลิ่น – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ไว้วางใจ 243
ไม่ไว้วางใจ 208
งดออกเสียง 20
ผล: ไว้วางใจ
ประเภทเรื่องน่าสนใจ: