90 ปี อภิวัฒน์สยาม : ยิ่งลบ ยิ่งจำ

See video
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2489 หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ หรือที่เรียกกันว่า "หมุดคณะราษฎร" ถูกฝังที่ในบริเวณข้างลานพระบรมรูปทรงม้า หรือบริเวณที่พระยาพหลฯ ยืนอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 
 
แม้การอภิวัฒสยามจะผ่านไป 90 ปี แล้ว แต่ปัจจุบันความพยายามที่จะลบความทรงจำของคณะราษฎรออกไปจากสังคมไทย ยังคงอยู่