สภายังไม่ได้ลงมติ #สมรสเท่าเทียม หลังพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา-กัญชง กว่า 6 ชั่วโมง

สภายังไม่ได้ลงมติ #สมรสเท่าเทียม หลังพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา-กัญชง กว่า 6 ชั่วโมง

เมื่อ 8 มิ.ย. 2565
8 มิถุนายน 2565 เดิมสภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างกฎหมายที่ต้องลงมติ “รับหลักการ” ในวาระหนึ่ง สามฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง 2) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต #สุราก้าวหน้า และ 3) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ #สมรสเท่าเทียม
 
ทว่า ร่างกฎหมายที่สภาพิจารณาแล้วเสร็จในวันนี้ มีแค่สองฉบับ คือ 1) ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ที่เสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทย พิจารณาประกบไปกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง ที่เสนอโดยส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ 2) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต #สุราก้าวหน้า
 
 
 
 
การพิจารณาร่างกฎหมายกัญชา กัญชงวันนี้ เริ่มประมาณเวลา 11.00 น. และลากยาวมาจนถึงเวลาประมาณ 17.30 น. ใช้เวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายกว่า 6 ชั่วโมง มีส.ส. ที่อภิปรายร่างกฎหมายนี้ถึง 46 คน โดยช่วงท้ายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้มาแถลงปิดร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชงในฐานะผู้เสนอกฎหมาย หลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรจึงลงมติ “รับหลักการ” ร่างกฎหมายกัญชา กัญชงทั้งสองฉบับประกบกัน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 373 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง
 
หลังจากสภาพิจารณาร่างกฎหมายกัญชา กัญชงแล้ว เวลาประมาณ 17.40 น. สภาจึงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต #สุราก้าวหน้า ที่เสนอโดยส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งถูกครม. ขอนำไปศึกษาก่อนรับหลักการ 60 วัน เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และเวลา 20.22 น. สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการ #สุราก้าวหน้า ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 138 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง จากนั้นเวลา 20.34 น. ประธานที่ประชุมจึงแจ้งปิดประชุม
 
วันนี้ สภาผู้แทนราษฎรจึงยังไม่ได้พิจารณาเพื่อลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ #สมรสเท่าเทียม หลังจากพิจารณาร่างกฎหมายกัญชา กัญชง กว่าหกชั่วโมง และร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเกือบสามชั่วโมง จึงต้องยกยอด #สมรสเท่าเทียม ไปพิจารณาต่อสัปดาห์หน้า
 
ทั้งนี้ เมื่อ 7 มิถุนายน 2565 ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ซึ่งเป็น “กฎหมายแยก” ที่กำหนดให้ผู้เพศกำเนิดเดียวกันสามารถจดทะเบียน มีสถานะเป็น “คู่ชีวิต” ซึ่งจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป จึงมีโอกาสว่า สัปดาห์หน้าครม. จะเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต เพื่อพิจารณาประกบไปกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ #สมรสเท่าเทียม
 
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 จึงต้องจับตากันต่อไปว่าสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติ “รับหลักการ” ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ #สมรสเท่าเทียม หรือจะคว่ำ #สมรสเท่าเทียม และรับหลักการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต