สายดื่มเตรียมเฮ! สภารับหลักการ #สุราก้าวหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อย

สายดื่มเตรียมเฮ! สภารับหลักการ #สุราก้าวหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อย

เมื่อ 8 มิ.ย. 2565
8 มิถุนายน 2565 สภาผู้แทนราษฎร มีมติ “รับหลักการ” ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ร่างพ.ร.บ. #สุราก้าวหน้า ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 138 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง 
 
 
 
 
 
 
สาระสำคัญของร่างกฎหมาย #สุราก้าวหน้า คือการกำหนดให้ผู้ที่ผลิตสุราเพื่อการบริโภคไม่ต้องขอใบอนุญาตและไม่มีความผิด, ไม่กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติการขอใบอนุญาต เช่น ทุนขั้นต่ำในการจดทะเบียน เปิดทางผู้ประกอบการรายย่อย, ไม่กำหนดหลักเกณฑ์กำลังการผลิต กำลังแรงม้า ฯลฯ เปิดทางผู้ประกอบการรายย่อย
 
การประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เริ่มขึ้นประมาณเวลา 17.45 น. อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบายถึงเหตุผลของการจำกัดการผลิตสุราโดยยกเหตุผลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภค เรื่องการผลิตสุราเพื่อบริโภคนั้น ทางครม. เห็นว่า สามารถแก้กฎหมายลำดับรองได้ ไม่ถึงขั้นว่าต้องแก้พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต
 
ด้านเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ อภิปรายว่า สิ่งที่ครม. ชี้แจงมา ไม่ใช่คำตอบที่ตนอยากจะได้ว่า “ทำไมคนตัวเล็กผลิตสุราไม่ได้?” ทำไมต้องกำหนดในกฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองไว้ว่า (กำลังผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม) ต้องผลิตได้ 10 ล้านลิตรต่อปี  
 
วิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายว่าหากแก้กฎหมายให้สุราเสรี ชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์ มั่งคั่งมากขึ้น ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้คือกฎหมายที่ครม. ตีกลับมา ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสุราสูงขึ้น เห็นควรว่าควรเปิดเสรีสุรา อย่าเสรีกัญชาอย่างเดียว หากกังวลว่าชุมชนผลิตสุราแล้วจะไม่ได้มาตรฐาน ตนเห็นว่าการแข่งขันที่เสรีจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ หากร่างกฎหมายนี้ถูกคว่ำ ผู้ที่เสียผลประโยชน์คือประชาชน
 
ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า นับวันเหล้าเบียร์ที่จำหน่ายในท้องตลาดราคาสูงขึ้น เปรียบเสมือนการมัดมือชกให้คนต้องบริโภคสิ่งที่จำหน่ายอยู่ที่ท้องตลาดเท่านั้น ทำไมรัฐบาลถึงไม่สนับสนุนภูมิปัญญาของคนไทยตามแต่ละท้องถิ่นที่สามารถสร้างสรรค์แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสุราได้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค อยากให้รัฐบาลเปิดกว้าง และทบทวนร่างกฎหมายที่ได้เสนอมานี้
 
วีระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายว่า การที่ครม.อ้างเรื่องคุณภาพ ความสะอาด ตนฟังแล้วไม่ชื่นใจ การผลิตสุราสมัยนี้ ไม่ได้แย่เหมือนสมัยก่อน หน่วยงานรัฐต่างๆ ที่ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของครม. เป็นความเห็นของคนรุ่นเก่า โดยมุ่งเน้นจะเก็บภาษีจากผู้ผลิตเจ้าใหญ่ๆ ซึ่งตนเห็นว่าก็ไม่ได้เก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ขณะที่คนรุ่นใหม่สมัยนี้ ไปร่ำเรียนมาเพื่อผลิตสุรา ผลิตสุราด้วยความรักความตั้งใจและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หากมีการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้จะช่วยให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้ดีกว่าเดิม
 
เกียรติ สิทธีอมร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ที่หน่วยงานรัฐซึ่งครม. ได้ถามความเห็นระบุว่า สุราเป็นสินค้าควบคุมในต่างประเทศ แนวคิดของต่างประเทศ ไม่ได้ “ควบคุม” การผลิตสุรา แต่ “กำกับดูแล” ความปลอดภัย ไม่ใช่ว่าควบคุมจนผลิตใหม่ได้ เบียร์ของเบลเยี่ยมที่โดดเด่น ก็เป็นผลมาจากการผลิตของรายเล็ก ตนเห็นว่าควรรับหลักการร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต และไปพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่อในชั้นกรรมาธิการ
 
หลังสภาลงมติรับหลักการ ได้เสนอตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจำนวน 25 คน โดยร่างกฎหมาย #สุราก้าวหน้า ค้างท่อรอสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการกว่า 582 วันนับแต่วันที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุม อย่างไรก็ดี แม้สภาผู้แทนราษฎรจะรับหลักการร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระหนึ่ง แต่เส้นทางการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่จบ ต้องติดตามต่อในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระสอง-วาระสาม และการพิจารณาของวุฒิสภาทั้งสามวาระ