MOB Cafe' ราษฎร์ธรรมนูญ

 

วันที่ 10 ธันวาคม เป็น วันรัฐธรรมนูญ
นับจากคณะราษฎร 2475 ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่
ระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
 
 
เราผ่านรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ
จนถึงรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหาฉบับปัจจุบัน
ที่เขียนโดยคณะรัฐประหาร คสช.
และผ่านประชามติขี้ฉ้อ มัดมือชกประชาชน
 
 
เครือข่าย PeopleGO เห็นว่าปัญหาของประชาชนทุกระดับชั้นทุกรุ่นทุกวัย
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมและผูกขาดอำนาจไว้ที่ชนชั้นนำ
ซึ่งใจกลางของการแก้ปัญหา คือ การกำหนดกติกาประเทศให้ชัดเจน
บนฐานของเสียงประชาชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
จึงเห็นว่า ควรสร้างฉันทามติในการเขียน ราษฎร์ธรรมนูญ ใหม่ขึ้นมา
เพื่อกำหนดทิศทางประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรม
 
 
วันที่ 10 ธันวา ยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลด้วย
ขณะที่ยังมีผู้ถูกจับกุมคุมขังด้วยความคิดเห็นต่างทางการเมืองอีกมากมาย
ยังมีคนเล็กคนน้อยที่ถูกไล่รื้อชีวิต เบียดขับชุมชน ด้อยค่าความเป็นคน
ต่างเรียกร้องต้องการความเท่าเทียมเป็นธรรมในฐานะคนเท่ากัน
 
หาใช่คนมีเงินก็ขึ้นทางด่วน คนไม่มีเงินก้อเจอรถติดข้างล่างไป
ดังที่ใครพูดเห้ๆ ว่านี่คือการเข้าถึงโอกาสของความเท่าเทียม
 
จึงขอเชิญชวนทุกคน มาเจอหน้ากัน ในงาน
PeopleGO FaceTiVal "ราษฎร์ธรรมนูญ"
การจัดชุมนุมทางการเมืองในรูปแบบ Mob Cafe'
 
เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก
เป็นเสียงสะท้อนของปัญหาในแต่ละมิติแต่ละระดับแต่ละภาคส่วน
กำหนดอนาคตของสังคมไทยผ่านการเขียน "ราษฎร์ธรรมนูญ"
ทดแทนกติกาเก่ารัฐธรรมนูญเก่าที่รัฐเผด็จการเป็นเจ้าของ
...
10 ธันวานี้ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไป
ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ และ Skywalk ปทุมวัน
...
เจอหน้ากันเท่ๆ
ไล่ไอ้เห้.....ด้วยกัน
...
#ราษฎร์ธรรมนูญ
#PeopleGOFaceTiVal
#น้ำท่วมฟ้าปลากินดาว