10 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี "ล้มล้างการปกครองฯ"

10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดี ว่าการปราศรัยในการชุมนุม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" มธ. ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยอานนท์ นำภา, ภาณุพงศ์ จาดนอก, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล  เป็นการกระทำที่ "ล้มล้างการปกครองฯ" หรือไม่