เรื่องเล่าของฉัน โควิด19 กับวัยเยาว์ที่สาบสูญ

เรื่องเล่าของฉัน โควิด19 กับวัยเยาว์ที่สาบสูญ

เมื่อ 14 ก.ค. 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยืดเยื้อมาเป็นปีที่สอง นักเรียนและนักศึกษาเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง หลักคือจากการเรียนออนไลน์และปัญหาเศรษฐกิจที่ครอบครัวต้องเผชิญ ในเรื่องการเรียนออนไลน์นั้น ผู้เรียนและครอบครัวต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในเรียนรูปแบบใหม่นี้
 
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบันยังคงพบปัญหาผู้เรียนเข้าไม่ถึงอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ขณะเดียวกันปริมณฑลระหว่างสถานศึกษากับบ้านแยกกันไม่ขาด ผู้เรียนอาจไม่มีพื้นที่ส่วนตัวในบ้านส่งผลกระทบต่อสมาธิและความต่อเนื่องในการศึกษาแต่ละวัน
 
ภายใต้สถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังสูงเช่นนี้ ทำให้โอกาสของนักเรียนและนักศึกษาจะกลับสู่สถานศึกษาริบหรี่ลงเรื่อยๆ ไอลอว์ชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขียนความในใจเล่าประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการเรียนและโอกาสที่เสียไปในการเรียนออนไลน์ 
 
 
 
 
กติกาการส่งผลงานเพื่อการพิจารณา
 
๐ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 
๐ เขียนความเรียงเป็นภาษาไทยไม่เกินสองหน้า เอสี่ โดยใช้ตัวอักษร Cordia new หรือ Angsana new ขนาด 14  บอกเล่าประสบการณ์ ความรู้สึกเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์และจำเป็นจะต้องมีข้อเสนอที่อยากให้เกิดขึ้นโดยด่วน
 
๐ ส่งต้นฉบับเข้ามาทางอีเมล์ [email protected] โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า "วัยเยาว์ที่สาบสูญ(ชื่อหรือนามแฝงของเจ้าของบทความ)" พร้อมทั้งรายละเอียดชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 
 
ทีมงานจะพิจารณาผลงานแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เรื่องราวที่ได้รับเลือกไปเผยแพร่จะได้ค่าตอบแทนตามลำดับ
 
 
เนื้อหาที่เข้าตาเรามากที่สุดรับค่าตอบแทนแบ่งเป็นสามระดับ ดังนี้
 
จำนวน 3,000 บาท (ระดับละหนึ่งคน)
จำนวน 2,000 บาท (ระดับละหนึ่งคน) 
จำนวน 1,000 บาท (ระดับละไม่เกินสิบคน)
 
 
*หมายเหตุ
๐ การพิจารณาของไอลอว์ถือเป็นที่สุด
 
 
 
ประเภทเรื่องน่าสนใจ: