กำหนดให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นผู้หญิง เห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วย
33% (7 votes)
ไม่เห็นด้วย
67% (14 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 21 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต