สถิติประชาชนที่ลงชื่อ #แก้รัฐธรรมนูญ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

สถิติประชาชนที่ลงชื่อ #แก้รัฐธรรมนูญ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

เมื่อ 24 ต.ค. 2563
สำหรับผู้ที่ร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 100,732 คน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงชื่อและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งกลับมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีผู้จำนวนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทั้งสิ้น 98,824 คน
 
 
จำนวนที่หายไป อาจมีสาเหตุมาจากลงชื่อโดยไม่ได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุยังไม่ถึง 18 ปีในวันตรวจสอบรายชื่อ จึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เอกสารมีความบกพร่อง หรือเหตุอื่นๆ ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แจกแจงรายละเอียดไว้ด้วย
 
 
อย่างไรก็ดี แม้จะมีรายชื่อที่หายไปบ้างบางส่วนจนทำให้เหลือไม่ถึงหนึ่งแสนชื่อ แต่ก็มีข้อน่ายินดีอย่างหนึ่งคือผู้ที่ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้น มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 จังหวัด ที่ไม่ได้มีจุดตั้งโต๊ะ แต่ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญกว่า 20,000 คน
 
 
 
ภายในเวลา 43 วัน สามารถรวบรวมรายชื่อได้ถึง 100,732 ชื่อ ถือว่าเป็นการรวบรวมรายชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา
 
 
ด้วยข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ทำให้หลายจังหวัดไม่มีจุดตั้งโต๊ะให้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ เช่น ตาก สระแก้ว บึงกาฬ ระนอง นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตรัง ฯลฯ ผู้ที่อยู่ในจังหวัดเหล่านั้นจำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรหลายอย่างและใช้ความพยายามอย่างมากที่จะมีส่วนร่วมในการลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะโหลดเอกสารลงชื่อ การเข้าถึงเครื่องปริ้นท์เพื่อพิมพ์เอกสารและถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
 
 
ถึงอย่างนั้น ก็มีผู้ที่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ในหลายจังหวัดดังกล่าว มาร่วมกันลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ รวมกันถึง 25,753 คน โดยจังหวัดที่ไม่ได้มีการตั้งโต๊ะแต่มีผู้มาร่วมลงชื่อสามอันดับแรก ได้แก่ คน ราชบุรี 1,135 คน ระยอง 1,128 และสุรินทร์ 1,048 คน
 
 
 
ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง มีผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญเกินหมื่นคน!
 
 
 
เมื่อดูจำนวนผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ ยึดตามที่อยู่ทะเบียนราษฎร์ แยกตามภูมิภาคหกภาค ภาคตะวันออกเจ็ดจังหวัด มีผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 6,336
 คน ในขณะที่อีกฟากหนึ่งอย่างภาคตะวันตก แม้มีเพียงห้าจังหวัด แต่ก็มีผู้ลงชื่อรวม 3,148 คน ภาคใต้ 14 จังหวัด มีผู้ลงชื่อทั้งหมด 7,148 คน ภาคเหนือเก้าจังหวัด มีผู้ลงชื่อ 10,179 คน 
 
 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี 20 จังหวัด มีผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 16,535 คน และภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนจังหวัดเยอะที่สุด 21 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ มีผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญมากที่สุด ถึง 26,560 คน
 
 
สำหรับเขตปกครองพิเศษอย่างกรุงเทพมหานคร มีผู้ลงชื่อ 28,918 คน และหากนับจำนวนผู้ลงชื่อกรุงเทพมหานครรวมกับภาคกลางแล้ว มีผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญถึง 55,478 คน
 
 
 
10 จังหวัด ที่มีผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญมากที่สุด
 
 
 
กรุงเทพมหานครนับเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่นำมาจัดอันดับในที่นี้ด้วย โดย 10 จังหวัดที่มีผู้ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญมากที่สุด มีดังนี้
 
 
อันดับที่สิบ จังหวัดเชียงราย 1,522 คน
 
อันดับที่เก้า จังหวัดสงขลา 1,631 คน
 
อันดับที่แปด จังหวัดนครปฐม 1,966 คน
 
อันดับที่เจ็ด จังหวัดนครราชสีมา 2,286 คน
 
อันดับที่หก จังหวัดขอนแก่น 2,439 คน
 
อันดับที่ห้า จังหวัดชลบุรี 2,744 คน
 
อันดับที่สี่ จังหวัดสมุทรปราการ 4,257 คน
 
อันดับที่สาม จังหวัดเชียงใหม่ 4,258 คน
 
อันดับที่สอง จังหวัดปทุมธานี 4,540 คน
 
อันดับที่หนึ่ง จังหวัดนนทบุรี 5,639 คน
 
 
อย่างไรก็ตาม จำนวนประชาชนที่ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญในแต่ละภาคและแต่ละจังหวัดนั้น อาจไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนว่าแต่ละจังหวัดหรือแต่ละภาค มีอุดมการณ์ที่ต้องการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมากน้อยเพียงใด เนื่องจากประชากรในแต่ละจังหวัดมีจำนวนแตกต่างกัน อีกทั้งหลายคนอาจมีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยจริงไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร และความรับรู้ การเข้าถึงข่าวสารอาจไม่ได้ทั่วถึงเนื่องจากไอลอว์ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสื่อกระแสหลักมากนัก
 
 
ดังนั้น ภูมิภาคหรือจังหวัดใดที่ผู้ลงชื่อไม่มาก หรือใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อ ลงชื่อไม่ทัน ก็ไม่ต้องเสียใจไป คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในทางการเมือง เพื่อผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ผ่านหลายๆ วิธี เช่น การประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญให้คนรอบตัวรู้ เล่าถึงปัญหารัฐธรรมนูญ 2560 และสาเหตุที่ต้องแก้ไข โดยสามารถนำข้อมูลและอินโฟกราฟฟิกของไอลอว์ไปใช้งานต่อเองได้เลย
 
 
เนื่องจากจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ไอลอว์ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ ร่วมกันจับตาการทำงานของผู้แทนที่ “ประชาชนไม่ได้เลือก” แต่รัฐธรรมนูญกำหนดให้พวกเขาตัดสินใจแทนประชาชน รวมทั้งผู้แทนราษฎรที่ประชาชนได้เลือกมาว่า พวกเขาจะมีทิศทางต่อประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญอย่างไร และจะนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชน 98,824 คน เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาหรือไม่