เผยแพร่คลิปเสียงธัญญ่า สมควรหรือไม่

สมควรเพราะเป็นบุคคลสาธารณะ
13% (2 votes)
ไม่สมควร เป็นสิทธิส่วนบุคคล
56% (9 votes)
ไม่สมควร แต่ก็อยากรู้อยากเห็น
31% (5 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 16 คน