ผู้ประกันตนเดินเท้าเรียกร้องรัฐจ่ายเงินสะสมชราภาพ

ผู้ประกันตนเดินเท้าเรียกร้องรัฐจ่ายเงินสะสมชราภาพ

เมื่อ 1 มิ.ย. 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่เคลื่อนไหวในนามกลุ่ม #ขอคืนไม่ใช่ขอทาน นัดหมายยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เบื้องต้นทางกลุ่มผู้จัดนัดหมายเข้ายื่นหนังสือเวลา 9.09 น. แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับยังไม่พบบุคคลใดที่หน้าสำนักงานประกันสังคม ต่อมาเมื่อประสานงานทางโทรศัพท์กับหนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมจึงได้รับแจ้งว่าทางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบางประการ

 

ในเวลาประมาณ 9.30 น. ทางกลุ่มจึงเดินทางมาถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาล และทำกิจกรรมเดินเท้าผ่านหน้าทำเนียบรัฐบาล วนไปหน้าองค์การสหประชาชาติก่อนจะย้อนกลับมายื่นหนังสือที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) การทำกิจกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไม่ต่ำกว่า 10 คน มาคอยถ่ายภาพ วิดีโอ และอำนวยความสะดวกขณะข้ามถนนระหว่างการเคลื่อนขบวน อย่างไรก็ตามหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อย ผู้ประสานงานจัดกิจกรรมนี้ก็ให้ข้อมูลว่าก่อนที่จะมาวันนี้ตัวเขาไปประสานงานกับ สน.ดุสิตแต่ก็ได้รับคำตอบว่าจัดกิจกรรมแสดงออกไม่ได้ และหากมาจัดกิจกรรมก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่กิจกรรมในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเล็กน้อย

 

ตั้งแต่เวลาก่อน 9.00 น. บรรยากาศที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลค่อนข้างเงียบเหงาไม่ปรากฎว่ามีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหรือสื่อมวลชนมาทำข่าวแต่อย่างใด

 

ในเวลา 9.10 น. เมื่อเจ้าหน้าที่ไอลอว์ที่ไปสังเกตการณ์การทำกิจกรรมติดต่อไปยังผู้ประสานงานกิจกรรมนี้ก็ได้รับแจ้งว่าทางกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบางประการ จะเริ่มกิจกรรมในเวลาประมาณ 9.19 น. แทนเวลานัดหมายเดิม และเปลี่ยนจุดนัดพบเป็นที่ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำพิธีสักการะขอพรให้กิจกรรมในวันนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ในเวลาประมาณ 9.30 น. ผู้ร่วมกิจกรรม 17 คน เดินทางมาถึงที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ เพื่อทำพิธีสักการะ ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหนึ่งนายเข้ามาพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ บูรณ์ อารยพล ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเส้นทางการเดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดที่จะทำโดยที่ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนายนี้นายเดียวที่มาประสานงาน และถ่ายภาพ

 

ในเวลาประมาณ 9.40 น. ผู้ร่วมกิจกรรมเดินข้ามถนนไปชูป้ายที่หน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งจุดนี้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบราวสิบนายเดินมาถ่ายภาพ และวิดีโอแต่ไม่ได้มีการแทรกแซงการทำกิจกรรม หรือห้ามการชูป้าย จากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมจึงเดินผ่านทำเนียบรัฐบาลไปวนที่หน้าที่ทำการองค์การสหประชาชาติเพื่อถ่ายภาพ และวนกลับมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้แก้ พ.ร.บ.ประกันสังคมใน 3 ประเด็นหลักได้แก่

 

1. ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์หรือเกิดโรคระบาดร้ายแรงตามประกาศของรัฐบาล ให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกเงินกองทุนชราภาพ 30 - 50% ของเงินที่มีอยู่มาใช้ได้

 

2. ให้แก้กฎหมายให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเป็นรายเดือนหรือเป็นเงินก้อน

 

3. ขอให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 งวด หรือมีอายุ 45 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนให้สามารถขอรับเงินชราภาพคืนภายในเวลา 90 วันไม่ต้องรออายุครบ 55 ปี

 

การยื่นหนังสือเป็นไปอย่างเรียบร้อย กิจกรรมทั้งหมดยุติในเวลาประมาณ 10.30 น. โดยตลอดการทำกิจกรรมกลุ่มผู้จัด และเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เน้นย้ำกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรื่องการรักษาระยะห่างตลอดเวลา และกลุ่มผู้ชุมนุมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรมดังกล่าว

 

หลังกิจกรรมแล้วเสร็จ "บูรณ์" ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกิจกรรมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าที่จะมาในวันนี้ ประมาณวันที่ 20 ต้นๆ แต่จะเป็นวันใดจำไม่ได้แน่ชัด บูรณ์ประสานกับทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ และประสานกับเจ้าหน้าที่สันติบาลนายหนึ่งที่ดูแลพื้นที่บริเวณประตูทำเนียบรัฐบาลว่าจะมีผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนมายื่นหนังสือ เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายินดีให้มายื่นหนังสือแต่ควรไปแจ้งเรื่องกับทาง สน.ดุสิต และสน.นางเลิ้ง ซึ่งดูแลพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย เขาจึงไปติดต่อที่สน.ดุสิต เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องทราบว่าเขาเป็นใคร และทราบวัตถุประสงค์การมาของเขาก็ไปตามนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มา ซึ่งนายตำรวจที่มาก็ตอบว่าไม่อนุญาต และหากบูรณ์หรือประชาชนคนใดเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย บูรณ์จึงตัดสินใจปรับรูปแบบกิจกรรม ไม่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวงกว้างและใช้วิธีนัดหมายเป็นการส่วนตัวกับผู้เข้าร่วม และนัดหมายเพื่อแต่งตัวสวมโสร่งที่สถานีรถไฟฟ้าราชเทวีจากนั้นจึงนั่งรถโดยสารสาธารณะมาที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรแทน

 

บูรณ์ระบุด้วยว่าในวันที่ 23 พฤษภาคม เขาขีจักรยานเซอเวย์เส้นทาง และได้ขี่จักรยานนำป้ายกระดาษไปถ่ายกับแลนด์มาร์กสำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ปรากฎว่ามีเจ้าหน้าที่สำรวจนายหนึ่งมาคอยขี่จักรยานยนตร์ติดตามและเมื่อเขาหยุดถ่ายภาพที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกเจ้าหน้าที่ทหารรักษาการณ์ก็มาสั่งห้ามถ่ายภาพและจะขอลบรูป บูรณ์จึงถามตำรวจที่มาติดตามเขาว่าเจ้าหน้าที่ทหารคนดังกล่าวมีอำนาจสั่งให้เขาลบรูปได้หรือไม่ ซึ่งตำรวจก็ปฏิเสธว่าไม่มี เขาจึงไม่ได้ลบภาพ