Elysium: หนังสะท้อนความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลและชีวิตผู้อพยพในสังคมอเมริกา

Elysium: หนังสะท้อนความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลและชีวิตผู้อพยพในสังคมอเมริกา

เมื่อ 15 เม.ย. 2563
เขียนโดย จิรัชว์ชยา คำมี
 
ภาพยนตร์เรื่อง Elysium ได้นำเสนอภาพการแบ่งชนชั้น การเลือกปฏิบัติ การใช้ความรุนแรง การดิ้นรนของผู้อพยพผิดกฎหมายเพื่อที่จะเข้าถึงการรักษาพยาบาล ผ่านตัวละครหลักอย่างรัฐมนตรีเดลา คอร์ทและจอห์น คาร์ไลล์ที่เป็นภาพแทนของคนผิวขาวที่มีความร่ำรวย
 
แม็กซ์ เฟรย์ มาทิลด้า สไปเดอร์ รวมถึงตัวละครผู้อพยพที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งเป็นภาพแทนของผู้อพยพผิดกฎหมายในอเมริกา โดยสถานการณ์ในภาพยนตร์ตรงกับบริบทประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นคือ การปฏิรูปกฎหมายผู้อพยพผ่านโครงการ DACA และการปฏิรูประบบประกันสุขภาพที่มีชื่อว่า Obamacare ในขณะนั้นทั้งสองโครงการกำลังเป็นทีถกเถียงในสังคมอเมริกาทั้งด้านบวกและด้านลบ ภาพยนตร์เรื่อง Elysium ได้นำเสนอภาพที่สนับสนุนนโยบายดังกล่าว
 
เรื่องราวในภาพยนตร์เรื่อง Elysium เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตคือปี 2154 ในขณะนั้นเกิดการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มคนจำนวน 2 กลุ่มคือ พลเมืองที่อาศัยอยู่บนโลกในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองลอส แองเจลิส (พลเมืองส่วนใหญ่ในลอส แองเจลิสคือ ชาวละตินอเมริกาและเชื้อชาติอื่น ๆ ) และพลเมืองที่อาศัยอยู่บน Elysium
 
ระหว่างโลกและ Elysium มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งสภาพแวดล้อมทรัพยากรรวมถึงชนชั้น โลกมีแต่มลพิษ โรคระบาด สภาพบ้านเมืองเสื่อมโทรม ประชากรมากเกินไป ผู้คนยากจน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นแรงงาน ไม่มีการรักษาพยาบาลที่ดีพอ
 
กลุ่มคนที่ร่ำรวย (ผิวขาว) ย้ายไปอยู่บน Elysium คือสถานีอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 100 กิโลเมตรที่หมุนอย่างช้าๆ ราวกับนกสวรรคซ์ึ่งเคลื่อนตัวเบาๆ ในอากาศที่บริสุทธิ์เป็นสถานที่ที่มีพร้อมไปทุกสรรพสิ่ง มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ ไร้โรคระบาดเพราะมีวิทยาการที่รักษาได้ทุกโรค ไร้มลพิษปราศจากสงคราม พลเมืองของ Elysium ไม่ต้องท างานหนัก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีหุ่นยนต์คอยรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายตลอดทั้งวัน พลเมืองที่อาศัยอยู่บน Elysium จะไม่พบกับความเจ็บป่วยหรือความแก่เฒ่า คนร่ำรวยใน Elysium มีบ้านที่ดีที่สุด แพทย์ที่ดีที่สุดและวิถีชีวิตที่ดีที่สุด
 
นับว่าเป็นที่เฝ้าฝันของพลเมืองทุกคนบนโลกที่อยากจะครอบครองชีวิตเหล่านั้น โดยเฉพาะการเข้าถึงเครื่องมือการรักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมกัน ามเรียบง่ายและใช้ระบบสแกนร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรค หลังจากการสแกนเพื่อตรวจหาโรค เครื่อง Med-bay จะทำการซ่อมแซมร่างกายให้กลับมามีสุขภาพดีทันทีทรัพยากรที่ใช้ในการรักษามีเพียงแค่ เวลา ไม่ได้ใช้ยา ไม่ได้ใช้การผ่าตัด ไม่มีร่องรอยการเย็บแผล ซึ่งเครื่อง Med-bay ถือเป็นหนึ่งในสิทธิพิเศษนานัปการที่พลเมืองได้รับ
 
พลเมืองของ Elysium จึงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการรักษาที่ทันสมัยที่สุดและดีที่สุด แต่ชีวิตของพลเมืองบนโลกกลับตรงข้ามกัน ในทุกๆ วัน พลเมืองบนโลกเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและมองดูElysium ที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ที่ซึ่งชนชั้นสูงใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจที่โหดร้ายเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่าแต่เป็นไปไม่ได้ใน
ชีวิตของพวกเขา สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตแตกต่างกับพลเมืองของ Elysium อย่างสิ้นเชิง ในขณะที่พลเมืองของ Elysium เข้าถึงระบบการรักษาที่ทันสมัยและรักษาได้ทุกโรค
 
แต่โรงพยาบาลที่ปรากฏบนโลกมีความเก่า สกปรก ทรุดโทรมและแออัดมาก จากการสังเกตพบได้ว่าทรัพยากรมีไม่เพียงพอและให้การบริการเป็นแค่เพียงการรักษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น อย่างเช่นในกรณีผ่าตัดเล็ก ๆ แผลเล็ก ๆ อาการปวดท้องหรือป่วยเบื้องต้น ประชาชนต้องรอคิวนาน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่พอรองรับคนไข้จำนวนมาก ไม่
สามารถรักษาในการเจ็บป่วยขั้นสูงได้
 
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นประเด็น “ผู้อพยพผิดกฎหมาย” ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Elysium คือภาพผู้อพยพผิดกฎหมายกับความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล ควบคู่ไปกับเหตุผลที่ว่าผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากตัดสินใจข้ามชายแดนและหาชีวิตที่ดีกว่าในอเมริกา แต่ในชีวิตจริงผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากประสบปัญหาความไม่เท่าเทียมในเรื่องของสวัสดิการจากรัฐ รวมถึงปัญหาสุขภาพเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ
 
โดยภาพยนตร์เน้นไปที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากมีผู้อพยพแบบผิดกฎหมายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้อพยพผิดกฎหมายเหล่านั้นยังเป็นแรงงานสำคัญที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของอเมริกา เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์เรื่อง Elysium ออกฉายจึงสอดคล้องกับการปฏิรูประบบประกันสุขภาพและปฏิรูปกฎหมายผู้อพยพของโอบามาที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้อพยพผิดกฎหมาย