โควิด 19: เปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรคการเมือง

โควิด 19: เปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรคการเมือง

เมื่อ 10 เม.ย. 2563
เป็นเวลาเกือบ 3 เดือนแล้ว ที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือ "COVID-19" ทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการต่างๆ ตามมา ไม่ว่าเป็นการใช้ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกข้อกำหนดต่างๆ เช่น ห้ามรวมกลุ่มชุมนุม หรือมั่วสุมกัน หรือ การประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เป็นต้น
 
แน่นอนว่า ในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโรคย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจ เพราะการทางเลือกในการหยุดโรคระบาดคือ งดกิจกรรมที่ต้องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างใกล้ชิด ทำให้ภาคธุรกิจ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการหรือนโยบายทางเศรษฐกิจออกมาเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าว
 
อย่างไรก็ดี จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่ถูกเสนอโดยรัฐบาลและพรรคการเมืองทั้งในสภาและนอกสภา พบว่า มีรายละเอียดดังนี้