ชวนเดินไปรัฐสภา ส่งเสียงให้ดังให้ชัด ประชาชนขอแก้รัฐธรรมนูญ ของ คสช.

 

 

People Go Network ชวนเดินไปรัฐสภา
ส่งเสียงให้ดังให้ชัด ประชาชนขอแก้รัฐธรรมนูญ ของ คสช.
 
เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 มีเนื้อหาส่วนที่เป็นปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบทอดอำนาจของ คสช. และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้กำหนดอนาคตของตัวเอง
 
เราได้เห็นกันตั้งแต่การเลือกตั้ง 2562 และผลที่ตามมา ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วว่า รัฐธรรมนูญ ปัจจุบันวางกลไกไว้เพื่อประโยชน์ของคนร่างและพวกพ้อง และเราไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้ระบอบเช่นนี้ต่อไป จึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น
 
และการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เสียงอาศัยเสียงของ ส.ส. ที่เป็นตัวแทนในรัฐสภาเท่านั้น แต่ต้องอาศัยการส่งเสียงจากเจ้าของประเทศตัวจริง
 
13 มีนาคม 2563 พบกัน 9.00 น.
ที่ MRT กำแพงเพชร ทางออก 1
เดินเท้า 4.4 กิโลเมตร 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึงอาคารรัฐสภา เกียกกาย
 
 
เส้นทางเดิน
เริ่มต้นที่ ทางเท้าถัดจากรถไฟฟ้าMRTสถานีกำแพงเพชรทางออก 1 ข้ามถนนไปฝั่งตลาด อตก. เดินตรงไปบนทางเท้าริมถนนกำแพงเพชร มุ่งหน้าสู่ถนนพระรามที่ 6 เดินตรงไปจนถึงแยกประดิพันธ์ กรุงเทพฯ และเลี้ยวขวา เดินตรงไปตามทางเท้าข้ามสะพานแดง เพื่อเข้าสู่ถนนทหาร เดินตรงไปจนถึงแยกเกียกกาย และข้ามถนนเพื่อเข้าสู่ทางเท้าริมถนนสามเสนฝั่งสัปปายะสภาสถาน เดินมุ่งสู่หน้าสัปปายะสภาสถาน
 
นัดหมายเดินไปถึงรัฐสภาในช่วงเวลาก่อน 11.00 น.
นัดหมายให้ประธานกรรมาธิการศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาพบประชาชน รับหนังสือข้อเรียกร้อง และแถลงจุดยืนสาเหตุที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชน
 
 
ทุกคนเตรียมตัวมาเดินกันเอง
 
1. ใส่เสื้อดำ พร้อมยำเผด็จการ
2. รองเท้าใส่สบาย
3. หมวกกันแดดด
4. ขวดน้ำส่วนตัว ดื่มหมดแล้วเติมได้
5. อุปกรณ์ป้องกันตัวจากไวรัสโควิด