ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯตัดเกรดรัฐไทยอยู่หรือไปในมาตรฐานโลกด้านการปกป้องสิทธิผู้หญิง” (CEDAW)

 

องค์กร Protection Internationalภายใต้การสนับสนุนโดยสถานทูตแคนนาดาประจำประเทศไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯตัดเกรดรัฐไทยอยู่หรือไปในมาตรฐานโลกด้านการปกป้องสิทธิผู้หญิง” (CEDAW) เนื่องในวันครบรอบ 103 ปีสตรีสากล วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 12.30 น. ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ FCCT ชั้น P อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ติดกับสถานีบีทีเอสชิดลม

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

• พบกับเวทีแถลงข่าว “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯตัดเกรดรัฐไทยอยู่หรือไปในมาตรฐานโลกด้านการปกป้องสิทธิผู้หญิง” (CEDAW) ซึ่งเป็นการเปิดตัวรายงานการให้คะแนนความก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในการปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอโดยสรุปของคณะกรรมการ CEDAW ปีพ.ศ. 2560 หลากหลายประเด็นอาทิ การเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยา, ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง , การแสวงผลประโยชน์จากการค้าประเวณี ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ,กรอบแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ,ผู้หญิงชนบท,และความยากจนของผู้หญิง โดยตัวแทนผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯจาก 15 เครือข่าย

ชูศรี โอฬาร์กิจ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

อลิสา บินดุส๊ะ กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย

ตัวแทนจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย

• พบกับการตัดเกรดรัฐบาลไทยอยู่หรือไปในมาตรฐานโลกด้านการปกป้องสิทธิผู้หญิง” (CEDAW) ผ่านบอร์ดจัดเกรดยักษ์โดยตัวแทนผู้หญิงนักปกป้องสิทธิกว่า 15 เครือข่าย

• เปิดเวทีให้ความเห็นต่อรายงานการให้คะแนนความก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในการปฏิบัติตามข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการ CEDAW ปีพ.ศ. 2560 จากผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ โดย

ซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากแคนาดาเพื่อประจำประเทศไทย

ซินเธีย เวลิโก ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสกประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR)

อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ ปี 2562

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่

ดำเนินรายการโดย ปรานม สมวงศ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทร 096-913-3983