[test] การสลายการชุมนุมต้องมาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจน

[test] การสลายการชุมนุมต้องมาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจน

เจ้าภาพ : webmaster เมื่อ 16/6/2009

[test] การสลายการชุมนุมต้องมาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจน


       การสลายการชุมนุม จะต้องมีมาตรฐานและขั้นตอนที่ชัดเจน และปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และความเชี่ยวชาญในการสลายการชุมนุมโดยเฉพาะ